Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Kierownik/czka programu z zakresu ochrony ludności

Kierownik/czka programu z zakresu ochrony ludności

Oferta nr 2023/03

Poziom stanowiska: Starszy/a specjalista/ka

Główne zadanie: kierowanie programem dotyczącym ochrony ludności w państwach Partnerstwa Wschodniego

Wymiar czasu pracy: 40 godzin tygodniowo 

Warunki zatrudnienia: umowa o pracę na okres próbny (3 miesiące) z perspektywą długoterminowego zatrudnienia (umowa o pracę na czas nieokreślony)

Miejsce pracy: Warszawa – Żoliborz, krótkookresowe oddelegowania do państw, w których znajdują się oddziały Fundacji (Mołdawia, Ukraina)

 

W swojej pracy będziesz:

 • tworzyć koncepcje programów z zakresu ochrony ludności we współpracy z dyrektorami krajowymi oraz dyrektorem zarządzającym Fundacji,
 • opracowywać plany operacyjne wdrażania programów z zakresu ochrony ludności,
 • zarządzać i wspierać zespół wdrażający programy,
 • nadzorować pod kątem merytorycznym, organizacyjnym oraz finansowym prowadzone działania,
 • nawiązywać i utrzymywać relacje z kluczowymi interesariuszami,
 • monitorować i inicjować zmiany w prowadzonych działaniach.  

 

By dobrze wykonywać swoje zadania potrzebne będą:

 • co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie efektywnej realizacji projektów oraz zarządzania zespołem,
 • doświadczenie we współpracy z administracją publiczną,
 • doświadczenie we współpracy z krajami Partnerstwa Wschodniego,
 • analityczne myślenie i odwaga do wyciągania wniosków,
 • nastawienie na rozwiązywanie problemów,
 • doskonała i precyzyjna komunikacja w formie ustnej i pisemnej,
 • doskonała znajomość języka polskiego (C1/C2) i angielskiego (C1) oraz ukraińskiego lub rosyjskiego (B2),
 • czynne prawo jazdy kategorii B,
 • otwartość na wyjazdy i pracę za granicą,
 • znajomość aplikacji MS365 oraz Google Workspace,
 • otwartość na używanie nowych technologii

Przydatne będą:

 • znajomość podstawowych zagadnień dot. polskiego systemu ochrony ludności oraz Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności,
 • znajomość języka rumuńskiego,
 • znajomość metodyk zarządzania projektami.

 

Oferujemy: 

 • wartościową pracę w wiodącej w Europie organizacji działającej na rzecz rozwoju państw Partnerstwa Wschodniego,
 • możliwość rozwoju u boku doświadczonych współpracowników oraz dzięki zewnętrznym szkoleniom i przy wsparciu zespołu HR;     
 • zdobycie doświadczenia w pracy w międzynarodowym środowisku w wysoko rozwiniętej cyfrowo organizacji;    
 • sprzyjające warunki pracy i wynagrodzenie adekwatne do umiejętności oraz osiąganych rezultatów, możliwość awansu.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie dokumentów najpóźniej do 14 lipca 2023 r. pocztą elektroniczną na adres: praca_fsm@solidarityfund.pl z tematem wiadomości “Oferta 2023/03”. Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia rekrutacji.
 

Czekamy na: Curriculum Vitae i list motywacyjny

 

Fundacja odpowie jedynie na wybrane oferty. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.  

Informujemy, że zgodnie z polityką wynagrodzeń pracowników FSM, wynagrodzenie zasadnicze na stanowisku starszego/ej specjalisty/ki wynosi od 7500 do 10000 zł brutto.

 

Klauzule związane z ochroną danych osobowych: 

Prosimy o dopisanie w tytule wiadomości mailowej numeru oferty. Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Solidarności Międzynarodowej z siedzibą w Warszawie, ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w rekrutacji (art 6 ust 1 lit.b RODO). Dane osobowe będą przetwarzane przez Fundację wyłącznie w celach niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. Dane będą przetwarzane przez okres konieczny do przeprowadzenia rekrutacji oraz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane nie będą przetwarzane przy pomocy systemów do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści danych osobowych i ich poprawiania, prawo uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych, jak również prawo żądania sprostowania danych osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie). Informujemy, że Fundacja Solidarności Międzynarodowej wyznaczyła inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem email: iod@solidarityfund.pl

 

Jeżeli wyrażasz zgodę na przetwarzanie dokumentów na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Fundację, prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji przeprowadzanych przez Fundację Solidarności Międzynarodowej.  

 

W przypadku braku powyższej zgody, wszystkie otrzymane przez FSM dokumenty zostaną zniszczone do dnia 30 sierpnia 2023 r.

Skip to content