Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Rekrutacja obserwatorów krótkoterminowych (STO) do udziału w misji obserwacyjnej wyborów parlamentarnych w Kazachstanie

Rekrutacja obserwatorów krótkoterminowych (STO) do udziału w misji obserwacyjnej wyborów parlamentarnych w Kazachstanie

Fundacja Solidarności Międzynarodowej, działając w ramach zadania zleconego przez MSZ RP, ogłasza nabór na krótkoterminowych obserwatorów (STO) wyborów parlamentarnych w Kazachstanie (19.03.2023 r.) w ramach misji obserwacyjnej OBWE/ODIHR.

Wyjazd obserwatorów krótkoterminowych (STO) planowany jest orientacyjnie od 15 marca 2023 r. do 22 marca 2023 r.

Wymagania:

  • ukończone 18 lat
  • posiadanie rachunku bankowego w złotych;
  • posiadanie paszportu ważnego co najmniej 6 miesięcy od końcowej daty przyjmowania zgłoszeń;
  • znajomość języków angielskiego i rosyjskiego/kazachskiego w stopniu zaawansowanym (minimum B2),
  • Zarejestrowanie się /ewent. aktualizacja danych w bazie obserwatorów OSCE/ODIHR. Link:  https://electionexpert.odihr.pl/Home/HomeIndex.
  • Ważne: kandydatki/kandydaci musza posiadać obywatelstwo polskie i nie mogą posiadać obywatelstwa Kazachstanu.

Przy wyborze kandydatów będziemy zwracać szczególną uwagę na znajomość specyfiki Azji Centralnej, zwłaszcza Kazachstanu, doświadczenie związane z obserwowaniem wyborów oraz przydatność obserwacji dla pracy zawodowej/aktywności społecznej kandydatów.

UWAGA: W związku z wysokim zagrożeniem epidemiologicznym obserwatorzy będą zobowiązani do ścisłego przestrzegania wymogów sanitarnych kazachskich, polskich, a także wskazanych przez OSCE/ODIHR. Nie rekomendujemy wyjazdu osobom u których występują tzw. choroby współistniejące zwiększające ryzyko śmierci lub trwałej utraty zdrowia w sytuacji zachorowania na COVID-19 w tym: choroby układu krążenia, cukrzyca, nadciśnienie, choroby płuc, choroby nerek, zaburzenia odporności. Od kandydatów na obserwatorów Fundacja przed może wymagać oświadczeń o stanie zdrowia i przeprowadzenia testu na obecność wirusa (koszt testu, w wypadku zlecenia pokrywa Fundacja). Na czas misji obserwatorzy zostaną wyposażeni w podstawowe środki bezpieczeństwa sanitarnego (maseczki, płyny dezynfekcyjne).

Fundacja zastrzega sobie prawo do przeprowadzania z wybranymi kandydatami dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej.

Fundacja pokrywa koszty: dojazdu obserwatorów na miejsce, pobytu w Kazachstanie  (diety, noclegi, ubezpieczenie, test PCR przed wyjazdem) i transportu lokalnego. Nie jest przewidziane dodatkowe wynagrodzenie.

Rozpatrywane będą tylko aplikacje zarejestrowane za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: Obserwacja wyborów parlamentarnych w Kazachstanie 2023-STO (jotformeu.com)

Zgłoszenia będą przyjmowane do 10 lutego 2023 r. do godz. 15:00

Ogłoszenie wyników rekrutacji planowane jest do 21 lutego 2023 r. Fundacja skontaktuje się wyłącznie z osobami wyłonionymi w wyniku rekrutacji.

Regulamin Komisji Rekrutacyjnej – do pobrania w PDF

W razie pytań prosimy o kontakt: obserwacje@solidarityfund.pl

Zapraszamy do zgłaszania kandydatur.

Skip to content