Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Specjalista/ka w zespole Compliance

Specjalista/ka w zespole Compliance

Oferta nr 2022/19                                            

Specjalista/ka w zespole Compliance

Głównym celem zespołu Compliance w FSM jest zapewnianie zgodności działań Fundacji z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi, uznanymi standardami w zakresie współpracy rozwojowej i zasadami etycznymi. Praca Compliance skupia się na minimalizowaniu ryzyka niezgodności.

Poszukujemy osoby, która nas w tym wesprze – by dobrze wykonywać swoją pracę osoba ta powinna być uważna i przywiązywać wagę do szczegółów, mieć doświadczenie w pracy z dokumentami (np. weryfikacją poprawności umów) i chcieć rozwijać się w obszarze Compliance. 

Poziom stanowiska przy zatrudnieniu: młodszy specjalista/specjalista (w zależności od doświadczenia) 

Wymiar czasu pracy: 40 godzin tygodniowo (pełny etat) 

Warunki zatrudnienia: umowa o pracę na okres próbny (3 miesiące), następnie umowa o pracę na czas nieokreślony (jeśli współpraca przebiegać będzie pomyślnie) 

Miejsce pracy: Biuro FSM w Warszawie/częściowo tryb zdalny   

Data rozpoczęcia pracy: możliwie szybko 

 

Główne zadania na stanowisku pracy:   

 • Identyfikacja, analiza i monitorowanie ryzyka niezgodności w działaniach FSM; 
 • Kontrola zgodności w procesach FSM; 
 • Weryfikacja umów i innych dokumentów, w tym dotyczących zamówień i projektów w FSM;  
 • Konsultacje ze współpracującymi kancelariami prawnymi sprawach wymagających wiedzy eksperckiej w różnych obszarach prawa;     
 • Monitoring prawodawstwa dotyczącego poszczególnych aspektów działalności Fundacji na gruncie prawa polskiego;    
 • Przygotowywanie wzorców umownych we współpracy z odpowiednimi zespołami merytorycznymi i administracyjnymi Biura Głównego;     
 • Wspieranie procesu zamówień, również zamówień publicznych, Biura Głównego;   
 • Wsparcie i współpraca z zespołami Compliance w innych jednostkach organizacyjnych FSM. 

WYMAGANIA WZGLĘDEM KANDYDATA/TKI: 

Niezbędne kompetencje kandydata (w tym: wiedza, umiejętności, doświadczenie): 

 • Wykształcenie wyższe humanistyczne, preferowane prawnicze;    
 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku lub z podobnym zakresem zadań) w tym w szczególności w obszarze weryfikacji umów i przygotowywania procedur wewnętrznych; 
 • Dobra znajomość języka angielskiego na poziomie (min. B2);   
 • Komunikatywność, umiejętność jasnego tłumaczenia problemów prawnych;    
 • Spostrzegawczość i uważność.  

Dodatkowe, mile widziane kompetencje kandydata: 

 • Znajomość języka rosyjskiego na poziomie umożliwiającym komunikację oraz rozumienie dokumentów.    

Oferujemy:   

 • wartościową pracę w wiodącej w Europie organizacji działającej na rzecz rozwoju państw Partnerstwa Wschodniego;      
 • możliwość świadomego rozwoju u boku doświadczonych współpracowników oraz dzięki zewnętrznym szkoleniom i przy wsparciu zespołu HR;      
 • zdobycie doświadczenia w pracy w międzynarodowym środowisku w wysoko rozwiniętej cyfrowo organizacji;     
 • sprzyjające warunki pracy i wynagrodzenie adekwatne do umiejętności oraz osiąganych rezultatów, możliwość awansu.    

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie informacji o sobie – najpóźniej do 31 marca 2023 r. pocztą elektroniczną na adres: praca_fsm@solidarityfund.pl  w tytule maila wskazując numer oferty 

Czekamy na:   

 • Curriculum Vitae (lub linku do profilu LinkedIn)   
 • list motywacyjny (jako załącznik, format pdf)   

 

Fundacja odpowie jedynie na wybrane oferty. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Zastrzegamy możliwość wcześniejszego skończenia rekrutacji. 

Informujemy, że zgodnie z polityką wynagradzania FSM, podstawowe wynagrodzenie na stanowisku młodszego specjalisty mieści się w granicach od 5000 do 7000 zł brutto, specjalisty od 7000 do 9000 zł brutto. 

Klauzule związane z ochroną danych osobowych:   

Prosimy o dopisanie w tytule wiadomości mailowej numeru oferty. Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Solidarności Międzynarodowej z siedzibą w Warszawie, ul. Wołodyjowskiego 69A, 02-724 Warszawa. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne dla uczestnictwa w rekrutacji (art 6 ust 1 lit.b RODO). Dane osobowe będą przetwarzane przez Fundację wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. Dane będą przetwarzane przez okres konieczny dla przeprowadzenia rekrutacji oraz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane nie będą przetwarzane przy pomocy systemów do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści danych osobowych i ich poprawiania, prawo uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych, jak również prawo żądania sprostowania danych osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie). Informujemy, że Fundacja Solidarności Międzynarodowej wyznaczyła inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem email: iod@solidarityfund.pl.   

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie dokumentów na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Fundację, prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji przeprowadzanych przez Fundację Solidarności Międzynarodowej.  

W przypadku braku powyższej zgody, wszystkie otrzymane przez FSM dokumenty zostaną zniszczone do dnia 30 kwietnia 2023.   

Skip to content