Ogłoszenia

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Ogłoszenia > Zapytanie o numerze FSM-2023-01-01

Zapytanie o numerze FSM-2023-01-01

Fundacja Solidarności Międzynarodowej z siedzibą w Warszawie zaprasza do złożenia oferty na realizację zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest:                                                                           

przygotowanie specyfikacji technicznej dla Zamówienia Publicznego przewidującego zakup ponad 100 pojazdów kategorii M2 i M3 w oparciu o dokumentację techniczną dostarczoną przez Zamawiającego.

Dokumentacja Zapytania Ofertowego o numerze FSM-2023-01-01 jest dostępna na stronie https://platformazakupowa.pl/transakcja/711358, na której jest również prowadzona procedura przetargowa.

Termin składania ofert upływa 09-01-2023 o godz. 11:00:00.

 

 

 

Skip to content