Ogłoszenia

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Ogłoszenia > Informacja o wyborze oferty nr FSM-2022-11-05

Informacja o wyborze oferty nr FSM-2022-11-05

Fundacja Solidarności Międzynarodowej informuje, że w postępowaniu, którego przedmiotem jest  udzielenie zamówienia publicznego na dostawę do magazynu w Pruszkowie lub we Lwowie komputerów osobistych przenośnych (minimum 500 sztuk z opcją zwiększenia dostawy o maksymalnie 300 sztuk) na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego na Ukrainie wybrano najkorzystniejszą ofertę. 

Oferta realizacji zamówienia złożona przez Redicreo s.c. ul. Zygmuntowska 12, 31-314 Kraków, NIP: 6751485662  o wartości 1 119 000 zł została uznana za najkorzystniejszą, spełniającą wszystkie warunki stawiane przez Zamawiającego. 

Podstawa prawna: Dyrektywa 2014/24/UE 

W załączeniu  

  1. Protokół Oceny Ofert

 

Skip to content