Ogłoszenia

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Ogłoszenia > Wyniki Postępowania Zakupowego nr FSM-2022-12-07

Wyniki Postępowania Zakupowego nr FSM-2022-12-07

Fundacja Solidarności Międzynarodowej informuje, że dokonała zakupu w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych w postępowaniu, którego przedmiotem jest natychmiastowy zakup i dostawa 1000 piecyków szamotowych o minimalnej mocy 7 kW do magazynu w Pruszkowie (PL) lub we Lwowie (UA) celem dostarczenia ich jako pomoc humanitarna dla ukraińskiej ludności cywilnej, głównie za pośrednictwem samorządów ukraińskich. Dostawa agregatów jest związana z nasilonymi atakami bombowymi Rosji na ukraińską infrastrukturę energetyczną, która pozbawiła miliony Ukraińców dostępu do energii elektrycznej i ciepła – co w okresie zimowym grozi katastrofą humanitarną. 

Komisja zadecydowała, że oferta realizacji dostawy co najmniej 1000 pieców szamotowych złożona przez P.U.H. KING-STEN-TRANS PIOTR STĘPIEŃ, NIP: 811-169-62-56; UL TARGOWA 60, 26-700 ZWOLEŃ o wartości 745 380 PLN brutto została uznana za najkorzystniejszą, spełniającą wszystkie warunki stawiane przez Zamawiającego. 

 W załączeniu Protokół z pracy Komisji Przetargowej

Skip to content