Ogłoszenia

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Ogłoszenia > Wyniki Zapytania Ofertowego nr FSM-2022-12-01

Wyniki Zapytania Ofertowego nr FSM-2022-12-01

Fundacja Solidarności Międzynarodowej informuje, że wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu na dostawę co najmniej 6 agregatów prądotwórczych o mocy 40 kW/50kVA w Pruszkowie lub we Lwowie – z opcją zwiększenia dostaw o maksymalnie 4 sztuki.

Oferta realizacji dostawy co najmniej 6 agregatów o mocy min. 40 kW/50 kVA złożona przez „RIELLO DELTA POWER” Spółka z o.o., 02-849 Warszawa, ul. Krasnowolska 82R, NIP 5272230343 o wartości 373 221,36 PLN brutto została uznana za najkorzystniejszą, spełniającą wszystkie warunki stawiane przez Zamawiającego.

W załączeniu Protokół z pracy Komisji Przetargowej.

Skip to content