Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Specjalista/ka w zespole Compliance

Specjalista/ka w zespole Compliance

Oferta nr 2022/18 

 • Główne zadanie:zapewnienie przestrzegania przez Biuro Główne FSM reguł zgodnych z systemami prawnymi i wewnętrznymi uregulowaniami 
 • Wymiar czasu pracy: 40 godzin tygodniowo   
 • Warunki zatrudnienia: umowa o pracę na okres próbny (3 miesiące) z perspektywą dalszej współpracy  
 • Miejsce pracy: Biuro FSM w Warszawie/częściowo tryb zdalny   
 • Data rozpoczęcia pracy: luty 2023 

Zakres zadań:   

 • Wspieranie kierownictwa Fundacji w podejmowaniu decyzji poprzez weryfikację ich zgodności z prawem polskim, przyjętymi standardami i uregulowaniami wewnętrznymi Fundacji;  
 • Konsultacje z kancelarią prawną obsługującą Fundację w bieżących sprawach związanych z realizację projektów i działalnością Biura Głównego;   
 • Monitoring prawodawstwa dotyczącego poszczególnych aspektów działalności Fundacji na gruncie prawa polskiego;  
 • Wnioskowanie o zmiany w uregulowaniach wewnętrznych;  
 • Kontrolowanie zewnętrznych stosunków prawnych jakie nawiązuje Biuro Główne (nadzór nad procesem zawierania wybranych rodzajów umów);  
 • Przygotowywanie wzorców umownych we współpracy z odpowiednimi zespołami merytorycznymi i administracyjnymi Biura Głównego;   
 • Prowadzenie rejestrów dokumentacji dla Biura Głównego;  
 • Kontrolowanie procesu realizacji zamówień oraz zamówień publicznych Biura Głównego;  

Wymagania i umiejętności:   

 • Wykształcenie wyższe humanistyczne, preferowane prawnicze;  
 • Znajomość przepisów prawa zamówień publicznych oraz fundacji;   
 • Min. rok doświadczenia na podobnym stanowisku (z podobnym zakresem zadań);  
 • Udokumentowane doświadczenie w tworzeniu umów z zakresu prawa cywilnego, regulaminów i procedur wewnętrznych;  
 • Dobra znajomość języka angielskiego na poziomie (min. B2); 
 • Mile widziane: znajomość języka rosyjskiego na poziomie umożliwiającym komunikację oraz rozumienie dokumentów.     

  Niezbędne kompetencje:   

  • Komunikatywność, umiejętność jasnego tłumaczenia zawiłości prawnych;  
  • Spostrzegawczość i uważność;  

  Oferujemy:   

  • wartościową pracę w wiodącej w Europie organizacji działającej na rzecz rozwoju państw Partnerstwa Wschodniego;      
  • możliwość świadomego rozwoju u boku doświadczonych współpracowników oraz dzięki zewnętrznym szkoleniom i przy wsparciu zespołu HR;      
  • zdobycie doświadczenia w pracy w międzynarodowym środowisku w wysoko rozwiniętej cyfrowo organizacji;     
  • sprzyjające warunki pracy i wynagrodzenie adekwatne do umiejętności oraz osiąganych rezultatów, możliwość awansu;    

  Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie informacji o sobie – najpóźniej do 30 stycznia 2023 r. pocztą elektroniczną na adres: praca_fsm@solidarityfund.pl   

  Czekamy na:   

  • Curriculum Vitae (lub linku do profilu LinkedIn)   
  • list motywacyjny (list powinien być krótki i konkretny - maks. 2000 znaków)   

  Fundacja odpowie jedynie na wybrane oferty. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.   

  Informujemy, że zgodnie z polityką wynagradzania FSM, podstawowe wynagrodzenie na stanowisku specjalisty mieści się w granicach od 6000 do 7700 zł brutto.   

   

  Klauzule związane z ochroną danych osobowych:   

  Prosimy o dopisanie w tytule wiadomości mailowej numeru oferty. Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Solidarności Międzynarodowej z siedzibą w Warszawie, ul. Wołodyjowskiego 69A, 02-724 Warszawa. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne dla uczestnictwa w rekrutacji (art 6 ust 1 lit.b RODO). Dane osobowe będą przetwarzane przez Fundację wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. Dane będą przetwarzane przez okres konieczny dla przeprowadzenia rekrutacji oraz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane nie będą przetwarzane przy pomocy systemów do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści danych osobowych i ich poprawiania, prawo uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych, jak również prawo żądania sprostowania danych osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie). Informujemy, że Fundacja Solidarności Międzynarodowej wyznaczyła inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem email: iod@solidarityfund.pl.   

  Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie dokumentów na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Fundację, prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji przeprowadzanych przez Fundację Solidarności Międzynarodowej.   

   

  W przypadku braku powyższej zgody, wszystkie otrzymane przez FSM dokumenty zostaną zniszczone do dnia 30 kwietnia 2023.   

  Skip to content