Aktualności

Koordynator/ka projektu

Oferta nr 2022/21 

 • Poziom stanowiska: Specjalista/ka/ lub Młodszy/a specjalista/ka (w zależności od doświadczenia) 
 • Główne zadanie: koordynacja projektów FSM realizowanych w państwach Partnerstwa Wschodniego  
 • Wymiar czasu pracy: 40 godzin tygodniowo  
 • Warunki zatrudnienia: umowa o pracę na okres próbny (3 miesiące) z perspektywą długoterminowego zatrudnienia 
 • Miejsce pracy: biuro FSM na warszawskim Żoliborzu (możliwość pracy częściowo zdalnej)  

W swojej pracy będziesz: 

 • tworzyć koncepcje projektów, planować i koordynować ich realizację (w tym dbać o jakość dokumentacji projektowej);
 • monitorować osiągane rezultaty i cele; 
 • monitorować budżety poszczególnych projektów, w tym weryfikować sprawozdania finansowe składane przez organizacje partnerskie; 
 •  wspierać partnerów w realizacji ich projektów; 
  • budować i utrzymywać relacje z organizacjami partnerskimi;
  • tworzyć raporty merytoryczne z realizowanych projektów;  

By dobrze wykonywać swoje zadania potrzebne będą: 

 • doskonała znajomość języka polskiego, bardzo dobra znajomość języka angielskiego lub rosyjskiego pozwalająca na skuteczne komunikowanie się;   
 • doświadczenie w koordynacji projektów społecznych, zwłaszcza rozumienie logiki projektowej i skrupulatność w pracy z dokumentami; 
 • wysokie umiejętności komunikacyjne (umiejętność jasnego i klarownego formułowania myśli w mowie i piśmie);  
 • umiejętność sporządzania raportów merytorycznych i finansowych;  
 • rozumienie sytuacji społeczno-politycznej w Europie Wschodniej; 
 • umiejętność pracy w środowisku MS Office 365 oraz Google. 

Oferujemy:   

 • wartościową pracę w wiodącej w Europie organizacji działającej na rzecz rozwoju państw Partnerstwa Wschodniego;      
 • możliwość świadomego rozwoju u boku doświadczonych współpracowników oraz dzięki zewnętrznym szkoleniom i przy wsparciu zespołu HR;      
 • zdobycie doświadczenia w pracy w międzynarodowym środowisku w wysoko rozwiniętej cyfrowo organizacji;     
 • sprzyjające warunki pracy i wynagrodzenie adekwatne do umiejętności oraz osiąganych rezultatów, możliwość awansu;    

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie dokumentów najpóźniej do 17 stycznia 2022 r. pocztą elektroniczną na adres: praca_fsm@solidarityfund.pl z tematem wiadomości “Oferta 2022/21”. Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia rekrutacji.

Czekamy na:  

 • Curriculum Vitae,   
 • list motywacyjny (list powinien być krótki i konkretny - maks. 2000 znaków)    

Fundacja odpowie jedynie na wybrane oferty. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.   

Informujemy, że zgodnie z polityką wynagrodzeń pracowników FSM, podstawowe wynagrodzenie na stanowisku specjalisty wynosi od 6000 do 7700 zł brutto; młodszego specjalisty od 4300 do 6000 zł brutto. 

 

Klauzule związane z ochroną danych osobowych: 

 

Prosimy o dopisanie w tytule wiadomości mailowej numeru oferty. Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Solidarności Międzynarodowej z siedzibą w Warszawie, ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w rekrutacji (art 6 ust 1 lit.b RODO). Dane osobowe będą przetwarzane przez Fundację wyłącznie w celach niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. Dane będą przetwarzane przez okres konieczny do przeprowadzenia rekrutacji oraz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane nie będą przetwarzane przy pomocy systemów do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści danych osobowych i ich poprawiania, prawo uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych, jak również prawo żądania sprostowania danych osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie). Informujemy, że Fundacja Solidarności Międzynarodowej wyznaczyła inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem email: iod@solidarityfund.pl 

 

Jeżeli wyrażasz zgodę na przetwarzanie dokumentów na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Fundację, prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji przeprowadzanych przez Fundację Solidarności Międzynarodowej.   

 

W przypadku braku powyższej zgody, wszystkie otrzymane przez FSM dokumenty zostaną zniszczone do dnia 30 kwietnia 2023.   

 

 

 

Skip to content