Zapytania ofertowe

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Zapytania ofertowe > Wyniki Zapytania Ofertowego nr FSM-2022-10-17

Wyniki Zapytania Ofertowego nr FSM-2022-10-17

Fundacja Solidarności Międzynarodowej informuje, że wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu na dostawę co najmniej 1000 agregatów prądotwórczych w tym:

  1. co najmniej 650 agregatów o mocy do 1,5 kW (część 1),
  2. co najmniej 330 agregatów o mocy od 3 do 3,5 kW (część 2),
  3. co najmniej 20 agregatów o mocy od 7 do 9 kW (część 3)

do magazynu w Pruszkowie lub we Lwowie – z opcją zwiększenia dostaw o maksymalnie 1000 sztuk.

Oferta realizacji:

  1. dostawy co najmniej 650 agregatów o mocy do 1,5 kW (część 1) złożona przez P.U.H KINGSTEN TRANS PIOTR STEPIEŃ UL.TARGOWA 60 , 26-700 ZWOLEŃ NIP: 811 169 62 56 o wartości 1 118 000 PLN brutto została uznana za najkorzystniejszą, spełniającą wszystkie warunki stawiane przez Zamawiającego.
  2. dostawy co najmniej 330 agregatów o mocy od 3 do 3,5 kW (część 2) złożona przez P.U.H KING-STEN TRANS PIOTR STEPIEŃ UL.TARGOWA 60 , 26-700 ZWOLEŃ NIP: 811 169 62 56 o wartości 567 600 PLN brutto została uznana za najkorzystniejszą, spełniającą wszystkie warunki stawiane przez Zamawiającego.
  3. dostawy co najmniej 20 agregatów o mocy od 7 do 9 kW (część 3) złożona przez MARAVILLA KARINA LAŚKIEWICZ, UL.PODLEŚNA 50G, 26-600 RADOM NIP: 7962540559 o wartości 98 000 PLN brutto została uznana za najkorzystniejszą, spełniającą wszystkie warunki stawiane przez Zamawiającego.

W załączeniu Protokół z pracy Komisji Przetargowej.

Skip to content