Zapytania ofertowe

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Zapytania ofertowe > Wyniki Zapytania Ofertowego nr FSM-2022-10-12

Wyniki Zapytania Ofertowego nr FSM-2022-10-12

Fundacja Solidarności Międzynarodowej informuje, że wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu na dostawę telefonów komórkowych typu smartfon (21 sztuk) na potrzeby Fundacji Solidarności Międzynarodowej z możliwością opcjonalną zwiększenia oferty o 11 sztuk. Oferta realizacji zamówienia złożona przez Cortland Sp. z o. o., ul. Zgoda 38, 60-122 Poznań, NIP: 7780043683 o wartości 61 785,36 zł została uznana za najkorzystniejszą i spełniającą wszystkie wymagania Zamawiającego.

W załączeniu Protokół Wyboru Ofert

Skip to content