Zapytania ofertowe

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Zapytania ofertowe > Wyniki Zapytania Ofertowego nr FSM-2022-09-01

Wyniki Zapytania Ofertowego nr FSM-2022-09-01

Fundacja Solidarności Międzynarodowej informuje, że wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu na dostawę, przeprowadzenie prac instalacyjnych oraz szkoleń z obsługi wielowarstwowego tomografu komputerowego do Żytomierskiego Szpitala Obwodowego im. O.F. Horbaczewskiego na Ukrainie. Oferta realizacji zamówienia złożona przez Siemens Healthcare sp. z o. o., NIP 113288568 o wartości 3 731 724,16 PLN brutto została uznana za najkorzystniejszą, spełniającą wszystkie warunki stawiane przez Zamawiającego.

W załączeniu Protokół Oceny Ofert oraz zestawienie punktów jakościowych oceny.

Skip to content