Zapytania ofertowe

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Zapytania ofertowe > Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu FSM-2022-10-12

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu FSM-2022-10-12

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę telefonów komórkowych typu smartfon (21 sztukz możliwością zwiększenia oferty o 11 sztuk tj. do 32 sztuk ) na potrzeby Fundacji.

Protokół otwarcia ofert 

Skip to content