Zapytania ofertowe

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Zapytania ofertowe > Wyniki Zapytania Ofertowego nr FSM-2022-10-20 

Wyniki Zapytania Ofertowego nr FSM-2022-10-20 

Fundacja Solidarności Międzynarodowej informuje, że w postępowaniu, którego przedmiotem usługi logistyczno-magazynierskie i wsparcie transportu towarów w ramach pomocy humanitarnej z Polski na Ukrainę (umowa ramowa) wybrano najkorzystniejszą ofertę.  

Oferta realizacji zamówienia o wartości 153,75 PLN za paletę złożona przez
DC Chemicals Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa, NIP: 7011020688 została uznana za najkorzystniejszą, spełniającą wszystkie warunki stawiane przez Zamawiającego.  

Zapytanie ofertowe było przeprowadzone w oparciu o „Procedurę zamówień w Fundacji Solidarności Międzynarodowej na rzecz Ukrainy w sytuacji nadzwyczajnej w związku z rosyjską agresją na Ukrainie”. W załączeniu Protokół Oceny Ofert. 

Skip to content