Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Mołdawia > Festiwal Strażaków Ochotników

Festiwal Strażaków Ochotników

22 października ponad 100 mołdawskich druhów spotkało się na Festiwalu Strażaków Ochotników w Sireți, który stał się platformą współpracy pomiędzy jednostkami ratowników i strażaków ochotników. Festiwal promował także ideę zaangażowania wolontariuszy w akcje pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych.

Systemowe podejście

12 drużyn z całego kraju rywalizowało w zawodach sprawdzających zdolności do szybkiego reagowania. Sprawdzano również umiejętności z zakresu zarządzania ryzykiem i katastrofami na poziomie lokalnym.
Znaczenie i kompetencje ochotniczych straży pożarnych w Mołdawii zaczynają się zmieniać. Obecnie działa tam 68 jednostek terytorialnych, z czego w 22 pracują strażacy ochotnicy. Dlatego ważnym punktem wydarzenia były warsztaty i dyskusje na temat poprawy ustawodawstwa regulującego działalność strażaków ochotników i utworzenia stowarzyszenia, które mogłoby ich reprezentować. Drugą ważną kwestią, którą poruszono były możliwości współpracy z Generalnym Inspektoratem ds. Sytuacji Nadzwyczajnych, czyli mołdawskim odpowiednikiem Państwowej Straży Pożarnej. Jest to podmiot odpowiedzialny za system reakcji w sytuacjach nadzwyczajnych, a współpraca z nim jest konieczna jeśli chcemy zmian w sposobie ochrony ludności w Mołdawii.

Stawiszyn-Sireți

W wydarzeniu wzięli również udział strażacy ochotnicy z Polski, zaproszeni do podzielenia się swoim doświadczeniem zawodowym oraz przedstawiciele wielkopolskiej gminy Stawiszyn, która w 2021 r. przekazała wóz strażacki gminie Sireți. Ochotnicza jednostka strażacka powstała w Sireți pod koniec 2020 r., ale nie posiadała żadnego specjalistycznego sprzętu. W poszukiwaniach takowego wsparła gminę nasza Fundacja. Okazało się, że Stawiszyn ma utrzymany w doskonałym stanie wóz strażacki i chętnie podaruje mu drugie życie w gminie Sireti. Teraz wóz bierze udział w akcjach gaśniczych także w okolicznych gminach. Na tym się jednak nie skończyło. Przedstawiciele gmin nawiązali ze sobą kontakty i aby je sformalizować i wzmocnić, podczas festiwalu podpisali umowę o współpracy.

 

Pilotażowy projekt „Wzmacnianie zdolności ochrony ludności w Mołdawii” jest realizowany przez Fundację Solidarności Międzynarodowej w Mołdawii w partnerstwie z Generalnym Inspektoratem ds. Sytuacji Nadzwyczajnych MSW Mołdawii i finansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych przy wsparciu Ambasady RP w Kiszyniowie. Jest realizowany od marca br. i potrwa do kwietnia 2023 r. W ramach projektu odbyły się już m.in. wizyty studyjne w Polsce, zorganizowane dla mołdawskich strażaków ochotników i samorządowców tworzących jednostki OSP w swoich gminach oraz szkolenia z technik poszukiwawczo-ratowniczych w środowisku miejskim w przypadku trzęsień ziemi, burz, powodzi i wypadków technologicznych.

Skip to content