Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Ogłoszenie o naborze na szkolenie STO

Ogłoszenie o naborze na szkolenie STO

Fundacja Solidarności Międzynarodowej zaprasza osoby zainteresowane obserwacją wyborów na  dwudniowe szkolenie: ”Training for Short Term Election Observers (STO)”, poświęcone krótkoterminowej obserwacji wyborów w ramach misji ODIHR/OBWE. 

Szkolenie odbędzie się w Warszawie w dniach 26-27 listopada 2022 r. 

Szkolenie będzie prowadzone w języku angielskim przez doświadczonych obserwatorów misji wyborczych z udziałem pracowników ODIHR/OBWE. Ukończenie szkolenia będzie dodatkowym atutem w przyszłych rekrutacjach do misji ODIHR/OBWE dla osób bez wcześniejszego doświadczenia w obserwacjach wyborów. Osoby zakwalifikowane otrzymają szczegółowy program szkolenia w terminie późniejszym. 

Udział w szkoleniu oraz materiały dla uczestników są bezpłatne. Fundacja nie zwraca kosztu przejazdu na szkolenie ani noclegu w Warszawie. Na szkolenie zapraszamy zainteresowane osoby, które: 

  • nie posiadają doświadczenia w obserwacji wyborów lub posiadają niewielkie doświadczenie (max. jedną misję obserwacyjną), 
  • ukończyły 18 lat, 
  • posiadają obywatelstwo polskie, 
  • znają jęz. angielski w stopniu zaawansowanym (poziom minimum B2), 
  • posiadają doświadczenie współpracy z regionem Partnerstwa Wschodniego lub Azji Centralnej, 
  • ukończyły kurs e-learningowy ODIHR dostępny na stronie internetowej http://www.odihrobserver.org/ (certyfikat ze szkolenia należy dołączyć do zgłoszenia). 

Liczba miejsc jest ograniczona. 

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie ZGŁOSZENIA oraz o załączenie kopii certyfikatu potwierdzającego ukończenie kursu e-learningowego. 

Termin składania zgłoszeń: 2 listopada 2022 r.  do godz.10:00.  

Wyniki rekrutacji na szkolenie zostaną ogłoszone do 4 listopada 2022 r. na stronie internetowej Fundacji. 

Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia szkolenia jest obecność na wszystkich zajęciach (26 listopada 2022 r. – 10.00-18.00, 27 listopada ‒ 9.00-15.00)

Skip to content