Ogłoszenia

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Ogłoszenia > Wyniki Zapytania Ofertowego nr FSM-2022-07-08

Wyniki Zapytania Ofertowego nr FSM-2022-07-08

Fundacja Solidarności Międzynarodowej informuje, że w postępowaniu na dostawę do magazynu w Pruszkowie sprzętu medycznego w tym – co najmniej 10 monitorów parametrów życiowych (kardiomonitorów) (cz.1), co najmniej 10 defibrylatorów klinicznych (cz.2.) oraz co najmniej 20 aparatów do wykonywania 12-odprowadzeniowego EKG (cz.3.). wybrano najkorzystniejsze oferty. 

Oferta realizacji zamówienia w zakresie 1 części (co najmniej 10 monitorów parametrów życiowych -kardiomonitorów) złożona przez Bjeska spółka z o.o. spółka komandytowa, 60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 33, NIP: 7792299980 o wartości 148 894,20 została uznana za najkorzystniejszą, spełniającą wszystkie warunki stawiane przez Zamawiającego. 

Oferta realizacji zamówienia w zakresie 2 części (co najmniej 10 defibrylatorów klinicznych) złożona przez RescuLine Sp. z o. o.;  ul. Kokosowa 67/4; 65-120 Zielona Góra;  NIP: 9292025163o wartości 850 745,60 zł została uznana za najkorzystniejszą, spełniającą wszystkie warunki stawiane przez Zamawiającego. 

Oferta realizacji zamówienia w zakresie 3 części (co najmniej 20 aparatów do wykonywania 12-odprowadzeniowego EKG) złożona przez M4MEDICAL Sp. z.o.o. ul. Nałęczowska  14; 20-701 Lublin, NIP 7123131335 o wartości 82 080,00 zł została uznana za najkorzystniejszą, spełniającą wszystkie warunki stawiane przez Zamawiającego. 

Zapytanie ofertowe było przeprowadzone w oparciu o „Procedurę zamówień w Fundacji Solidarności Międzynarodowej na rzecz Ukrainy w sytuacji nadzwyczajnej w związku z rosyjską agresją na Ukrainie”. 

 

W załączeniu  

  1. Protokół Oceny Ofert 

 

Skip to content