Ogłoszenia

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Ogłoszenia > Wyniki Zapytania Ofertowego nr FSM-2022-06-05

Wyniki Zapytania Ofertowego nr FSM-2022-06-05

 

 

 

Fundacja Solidarności Międzynarodowej informuje, że w postępowaniu, którego przedmiotem jest usługa druku co najmniej ośmiu podręczników szkolnych w j. ukraińskim dot. orientacji zawodowej w łącznym nakładzie 43 000 egzemplarzy – z opcją zwiększenia nakładu do 60 000 egzemplarzy– wraz z dostawą wydruków do biura przedstawicielstwa Zamawiającego w Kijowie (Ukraina) wybrano najkorzystniejszą ofertę. 

 

  Oferta realizację usługi druku co najmniej ośmiu podręczników szkolnych w j. ukraińskim dot. orientacji zawodowej w łącznym nakładzie 43 000 egzemplarzy – z opcją zwiększenia nakładu do 60 000 egzemplarzy – wraz z dostawą wydruków do biura przedstawicielstwa Zamawiającego w Kijowie (Ukraina) złożona przez TOP DRUK Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Spółka Komandytowa, Ul.Nowogrodzka, 151a, 18-400, Łomża, NIP: 7182141097  o wartości 192890,00 zł została uznana za najkorzystniejszą, spełniającą wszystkie warunki stawiane przez Zamawiającego. 

   

   Zapytanie ofertowe było przeprowadzone w oparciu o „Procedurę zamówień w Fundacji Solidarności Międzynarodowej w ramach programu EU4Skills na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego na Ukrainie.    

   

   W załączeniu  Protokół Oceny Ofert 

   

  Skip to content