Oferty pracy

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Oferty pracy > Oferta pracy: specjalista/ka ds. komunikacji i PR

Oferta pracy: specjalista/ka ds. komunikacji i PR

Oferta nr 2022/10

Poziom stanowiska: specjalista/ka

Główne zadanie: prowadzenie komunikacji i promocja działalności FSM

Wymiar czasu pracy: 40 godzin tygodniowo

Warunki zatrudnienia: umowa o pracę na okres próbny (3 miesiące) z perspektywą dalszej współpracy (umowa o pracę na czas nieokreślony)

Miejsce pracy: biuro FSM na warszawskim Żoliborzu (możliwość pracy hybrydowej)

 

W swojej pracy będziesz:

 • tworzyć i wdrażać strategię komunikacyjną organizacji,
 • monitorować aktywność fundacji i koordynować przepływ informacji między biurami w Warszawie, Kiszyniowie, Kijowie i Tbilisi (organizować cykliczne spotkania ze specjalistami ds. komunikacji z ww. biur),
 • opracowywać harmonogram publikacji treści i czuwać nad jego realizacją,
 • zarządzać kanałami komunikacyjnymi fundacji (www, fb) i tworzyć lub zlecać tworzenie treści (współpraca z redaktorem),
 • konceptualizować i pozyskiwać gadżety promocyjne,
 • dbać o spójność graficzną prowadzonej komunikacji (współpraca z grafikiem),
 • współpracować z partnerami zewnętrznymi (media),
 • wspierać w zakresie komunikacji i PR zespoły i Zarząd Fundacji,
 • zarządzać budżetem.

 

By dobrze wykonywać swoje zadania potrzebne będą:

 • doskonała znajomość języka polskiego, zaawansowana znajomość języka angielskiego i jednego z języków państw Partnerstwa Wschodniego (w mowie i piśmie),
 • śmiałość w proponowaniu i wdrażaniu rozwiązań,
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów,
 • uważność i precyzja w tworzeniu treści,
 • umiejętność samodzielnego planowania pracy i zarządzania czasem,
 • umiejętność pracy w środowisku MS 365 oraz Google,
 • zainteresowanie przemianami społecznymi w państwach Partnerstwa Wschodniego.

 

Dodatkowym atutem będą:

 • bierna znajomość języka ukraińskiego/gruzińskiego/mołdawskiego,
 • doświadczenie w pracy w działach komunikacji lub promocji,
 • doświadczenie w tworzeniu i redagowaniu tekstów,
 • umiejętność obsługi programów do obróbki graficznej zdjęć/tworzenia grafik, np. programu Canva,
 • umiejętność obsługi systemu WordPress,
 • wykształcenie humanistyczne.

 

Oferujemy: 

 • ciekawą, pełną wyzwań pracę w wiodącej w Europie organizacji, działającej na rzecz rozwoju państw Partnerstwa Wschodniego;
 • możliwość rozwoju u boku doświadczonych współpracowników (wsparcie doświadczonej redaktor w przygotowywaniu tekstów) oraz dzięki zewnętrznym szkoleniom;
 • zdobycie doświadczenia w pracy w międzynarodowym środowisku w wysoko rozwiniętej cyfrowo organizacji;
 • sprzyjające warunki pracy i wynagrodzenie adekwatne do umiejętności oraz osiąganych rezultatów, możliwość awansu;
 • poczucie, że to, co robimy, zmienia świat na lepsze.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie dokumentów najpóźniej do 6 lipca 2022 r. pocztą elektroniczną na adres: praca_fsm@solidarityfund.pl z tematem wiadomości “Oferta 2022/10”.

Czekamy na: 

 • Curriculum Vitae lub link do profilu w serwisie LinkedIn,
 • List motywacyjny (dokument w formacie pdf, maks. 3000 znaków)

Fundacja odpowie jedynie na wybrane oferty. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Nie zwlekajcie z wysyłaniem dokumentów. Chętnie zamkniemy rekrutację wcześniej.

Prosimy o dopisanie w tytule wiadomości mailowej numeru oferty.

Informujemy, że zgodnie z polityką wynagrodzeń pracowników FSM, podstawowe wynagrodzenie na stanowisku specjalisty wynosi od 6000 do 7700 zł brutto. Oprócz podstawowego wynagrodzenia, w FSM funkcjonuje system premii oraz nagród rocznych.

Klauzule związane z ochroną danych osobowych:

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Solidarności Międzynarodowej z siedzibą w Warszawie, ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w rekrutacji (art 6 ust 1 lit.b RODO). Dane osobowe będą przetwarzane przez Fundację wyłącznie w celach niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. Dane będą przetwarzane przez okres konieczny do przeprowadzenia rekrutacji oraz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane nie będą przetwarzane przy pomocy systemów do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści danych osobowych i ich poprawiania, prawo uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych, jak również prawo żądania sprostowania danych osobowych, przeniesienia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie). Informujemy, że Fundacja Solidarności Międzynarodowej wyznaczyła inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem email: iod@solidarityfund.pl

Jeżeli wyrażasz zgodę na przetwarzanie dokumentów na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Fundację, prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na

przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji przeprowadzanych przez Fundację Solidarności Międzynarodowej.

W przypadku braku powyższej zgody, wszystkie otrzymane przez FSM dokumenty zostaną zniszczone do dnia 30 września 2022.

Skip to content