Ogłoszenia

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Ogłoszenia > Wyniki Zapytania Ofertowego nr FSM-2022-04-28

Wyniki Zapytania Ofertowego nr FSM-2022-04-28

 

Fundacja Solidarności Międzynarodowej informuje, że w postępowaniu, którego przedmiotem jest dostawa co najmniej 20 drabin pożarniczych nasadkowych zgodnych z PN – EN 1147 do magazynu w Pruszkowie – z opcją zwiększenia dostaw o maksymalnie 40 drabin wybrano najkorzystniejszą ofer.  

Oferta realizacji zamówienia o wartości 97 760,40 zł złożona przez PROTEKTA sp. z o.o.
ul. Imbirowa 8 a,  02-797 Warszawa, NIP: 526-021-12-97 o wartości 97 760,40 zł została uznana za najkorzystniejszą, spełniającą wszystkie warunki stawiane przez Zamawiającego. 

 

Po zakupie drabiny zostaną przekazane ukraińskim jednostkom straży pożarnych dla ochrony ludności cywilnej. 

 

Zapytanie ofertowe było przeprowadzone w oparciu o „Procedurę zamówień w Fundacji Solidarności Międzynarodowej na rzecz Ukrainy w sytuacji nadzwyczajnej w związku z rosyjską agresją na Ukrainie”. 

 

 

W załączeniu  

Protokół Oceny Ofert 

 

 

Skip to content