Ogłoszenia

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Ogłoszenia > Wyniki Zapytania Ofertowego nr FSM-2022-04-27

Wyniki Zapytania Ofertowego nr FSM-2022-04-27

 

 

Fundacja Solidarności Międzynarodowej informuje, że w postępowaniu, którego przedmiotem dostawa do magazynu w Pruszkowie co najmniej 20 strażackich zestawów ratownictwa medycznego składających się z torby medycznej R1, maseczek medycznych i deski ratowniczej (część 1) oraz co najmniej 240 rozszerzonych indywidualnych apteczek medycznych standard IFAK II NATO (część 2). 

wybrano najkorzystniejsze oferty.  

Zakupione towary zostaną przekazane ukraińskim jednostkom straży pożarnej, jako pomoc dla ochrony ludności cywilnej Ukrainy. 

 

Oferta realizacji dostawy w zakresie 1 części Zamówienia (zestawy ratownictwa medycznego składające się z torby medycznej R1, maseczek medycznych i deski ratowniczej) złożona przez CZARMED Łukasz Czarnecki , ul. Kolejowa 21, 95-020 Bedoń Przykościelny NIP 7732331591 o wartości 71 595,60 zł została uznana za najkorzystniejszą, spełniającą wszystkie warunki stawiane przez Zamawiającego. 

 

Oferta realizacji dostawy w zakresie 2 części Zamówienia (co najmniej 240 rozszerzonych indywidualnych apteczek medycznych standard IFAK II NATO) złożona przez ZARYS International Group sp. z o.o. sp. k. ul. Pod Borem 18; 41-808 Zabrze NIP 6481997718 o wartości 58 579,20 zł została uznana za najkorzystniejszą, spełniającą wszystkie warunki stawiane przez Zamawiającego. 

 

Zapytanie ofertowe było przeprowadzone w oparciu o „Procedurę zamówień w Fundacji Solidarności Międzynarodowej na rzecz Ukrainy w sytuacji nadzwyczajnej w związku z rosyjską agresją na Ukrainie”. 

 

 

W załączeniu  

Protokół Oceny Ofert 

 

Skip to content