Ogłoszenia

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Ogłoszenia > Wyniki Zapytania Ofertowego nr FSM-2022-04-31

Wyniki Zapytania Ofertowego nr FSM-2022-04-31

 

Fundacja Solidarności Międzynarodowej informuje, że w postępowaniu, którego przedmiotem jest dostawa do magazynu w Pruszkowie co najmniej 240 kompletów strażackich strojów ochronnych, które składają się z: 

 • Kurtki strażackiej (część 1), 
 • Kurtki lekkiej strażackiej (część 1), 
 • Spodni ochronnych (część 1), 
 • Hełmu strażackiego (część 2), 
 • Butów strażackich (część 3) 
 • Kominiarki strażackiej (część 4) 
 • Rękawic ogniotrwałych (część 5) 
 • Rękawic technicznych (część 5) 
 • Maski twarzowej z bagnetem Rd-40 (część 6) 
 • Pętli ratowniczej (część 7) 
 • Pasa strażackiego z karabińczykiem (część 8) 

 

wybrano najkorzystniejsze oferty.  

 

Zakupione towary zostaną przekazane ukraińskim jednostkom straży pożarnej, jako pomoc dla ochrony ludności cywilnej Ukrainy. 

 

Oferta realizacji dostawy w zakresie 1 części Zamówienia (kurtki strażackie, kurtki lekkie strażackie, spodnie ochronne) złożona przez PPHU SUBOR Zakład Pracy Chronionej Ewa Ptak, ul. Towarowa 40, 28-200 Staszów , NIP 866-000-25-64 o wartości 737 704,80 zł została uznana za najkorzystniejszą, spełniającą wszystkie warunki stawiane przez Zamawiającego. 

 

Oferta realizacji dostawy w zakresie 2-giej części Zamówienia (hełmy strażackie) złożona przez BRANDBULL POLSKA S.A.,  ul. Daniszewska 22C/03-230 Warszawa, NIP: 5272815457 o wartości 165016,80 zł została uznana za najkorzystniejszą, spełniającą wszystkie warunki stawiane przez Zamawiającego. 

 

Oferta realizacji dostawy w zakresie 3-ciej części Zamówienia (buty strażackie) złożona przez KADIMEX sp. z o.o. ul. Wólczyńska 290, 01-919 Warszawa NIP: 1182082411, o wartości 109 224 zł została uznana za najkorzystniejszą, spełniającą wszystkie warunki stawiane przez Zamawiającego. 

 

Oferta realizacji dostawy w zakresie 4-tej części Zamówienia (kominiarki strażackie) złożona przez Arpapol 2 Sp. z o.o., ul. Lwowska 118, 22-300 Krasnystaw NIP: 5641796277, o wartości 14 760 zł została uznana za najkorzystniejszą, spełniającą wszystkie warunki stawiane przez Zamawiającego. 

 

Oferta realizacji dostawy w zakresie 5-tej części Zamówienia (rękawice ogniotrwałe, rękawice techniczne) złożona przez P.P.H Kewa-eco Karol Eichstadt ul. H.Sienkiewicza 5, 85-037 Bydgoszcz, NIP 5540165150, o wartości 57 564 zł została uznana za najkorzystniejszą, spełniającą wszystkie warunki stawiane przez Zamawiającego. 

Oferta realizacji dostawy w zakresie 6-tej części Zamówienia (mastki twarzowe z bagnetem RD-40) złożona przez Arpapol 2 Sp. z o.o., ul. Lwowska 118, 22-300 Krasnystaw NIP: 5641796277, o wartości 248 006,40 zł została uznana za najkorzystniejszą, spełniającą wszystkie warunki stawiane przez Zamawiającego. 

 

Oferta realizacji dostawy w zakresie 7-tej części Zamówienia (pętle ratownicze) złożona przez Arpapol 2 Sp. z o.o., ul. Lwowska 118, 22-300 Krasnystaw NIP: 5641796277, o wartości 3 902,40 zł została uznana za najkorzystniejszą, spełniającą wszystkie warunki stawiane przez Zamawiającego. 

 

Oferta realizacji dostawy w zakresie 8-tej części Zamówienia (pasy strażackie z karabińczykiem) złożona przez Arpapol 2 Sp. z o.o., ul. Lwowska 118, 22-300 Krasnystaw NIP: 5641796277, o wartości 22 140 zł została uznana za najkorzystniejszą, spełniającą wszystkie warunki stawiane przez Zamawiającego. 

 

 

Zapytanie ofertowe było przeprowadzone w oparciu o „Procedurę zamówień w Fundacji Solidarności Międzynarodowej na rzecz Ukrainy w sytuacji nadzwyczajnej w związku z rosyjską agresją na Ukrainie”. 

 

 

W załączeniu  

Protokół Oceny Ofert 

 

Skip to content