Ogłoszenia

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Ogłoszenia > Informacja o wyborze oferty w postępowaniu na wybór eksperta ds. badania i analiz ukraińskiego rynku pracy FSM-2022-05-07

Informacja o wyborze oferty w postępowaniu na wybór eksperta ds. badania i analiz ukraińskiego rynku pracy FSM-2022-05-07

 

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00166392/01 

 Tekst: Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o numerze FSM-2022-05-07 (2022/BZP 00166392/01) o udzielenie zamówienia na eksperta ds. badania i analiz ukraińskiego rynku pracy. 

Fundacja Solidarności Międzynarodowej z siedzibą w Warszawa, ul. Mysłowicka 4, zwana w dalszej części Zamawiającym, na podstawie art. art. 253 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, informuje o wyniku niniejszego postępowania.  

Oferta realizacji zamówienia złożona przez Mykola Sudakov, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą,  Kijów, Ukraina, Nr identyfikacji podatkowej: 2982709056 o wartości 144 000 zł została uznana za najkorzystniejszą, spełniającą wszystkie warunki stawiane przez Zamawiającego. 

 

 

Szczegóły są dostępne w protokole Komisji Przetargowej. 

 

Skip to content