Ogłoszenia

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Ogłoszenia > Wyniki Zapytania Ofertowego nr FSM-2022-05-04

Wyniki Zapytania Ofertowego nr FSM-2022-05-04

 

Fundacja Solidarności Międzynarodowej informuje, że dla usługi polegającej na doradztwie, wykonaniu prac eksperckich na rzecz Głównego Inspektoratu ds. Sytuacji Kryzysowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Mołdawii (GISN) oraz mołdawskich jednostek ochotniczych straży pożarnych w zakresie tworzenia i rozwoju ochotniczej straży pożarnej (OSP) na terenie Mołdawii oraz organizacji wizyt studyjnych i szkoleń dla przedstawicieli strony mołdawskiej. 

Oferta realizacji usługi złożona przez Dariusza Marczyńskiego z Warszawy o wartości 24 500 tysięcy złotych została uznana za najkorzystniejszą, spełniającą wszystkie warunki stawiane przez Zamawiającego. 

 

 

 

 

W załączeniu  

FSM-2022-05-04 Protokół Oceny Ofert 

 

 

Skip to content