Ogłoszenia

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Ogłoszenia > Wyniki Zapytania Ofertowego nr FSM-2022-05-03

Wyniki Zapytania Ofertowego nr FSM-2022-05-03

 

 

 

 

 

 

Fundacja Solidarności Międzynarodowej informuje, że w postępowaniu, którego przedmiotem jest dostawa  środków higieny, w tym: 

część 1 – co najmniej 10 000 litrów płynu uniwersalnego do czyszczenia powierzchni – 

              (pojemności 1 – 5 litrów) 

część 2 – co najmniej 40 000 kg mydła toaletowego do ciała w kostkach (gramatura 90 -120 gr) 

część 3 – co najmniej 10 000 kg mydła w kostkach do prania (gramatura 150-400 gr). 

wybrano najkorzystniejszą ofertę dla części 1 i 3, a w zakresie części 2 postępowanie zostało unieważnione. 

 

Oferta realizacji dostawy 1 części zamówienia tj. 10 000 litrów płynu uniwersalnego do czyszczenia złożona przez P.P.H.U. BARLON BARTŁOMIEJ,ROBERT I PIOTR OSIŃSCY S.C. 09-120 Nowe Miasto-Folwark, 53 NIP 5671739634 o wartości 57 810 zł została uznana za najkorzystniejszą, spełniającą wszystkie warunki stawiane przez Zamawiającego. 

 

Ocena części 2 – co najmniej 40 000 kg mydła toaletowego do ciała w kostkach (gramatura 90 -120 gr). Ze względu na brak ofert spełniających wszystkie warunki stawiane przez Zamawiającego dla części 2 Komisja postanowiła o unieważnienie postępowanie w tej części. 

 

Oferta realizacji dostawy 3 części zamówienia tj. co najmniej 10 000 kg mydła w kostkach do prania (gramatura 150-400 gr) złożona przez Agencja Handlowa Milena Elżbieta Pros
ul. Sanatoryjna 63, 85-474 Bydgoszcz NIP 5541460218 o wartości 210 600 zł została uznana za najkorzystniejszą, spełniającą wszystkie warunki stawiane przez Zamawiającego. 

 

Zapytanie ofertowe było przeprowadzone w oparciu o „Procedurę zamówień w Fundacji Solidarności Międzynarodowej na rzecz Ukrainy w sytuacji nadzwyczajnej w związku z rosyjską agresją na Ukrainie”. 

 

 

W załączeniu  

  1. Protokół Oceny Ofert 

 

Skip to content