Ogłoszenia

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Ogłoszenia > Wyniki Zapytania Ofertowego nr FSM-2022-05-05

Wyniki Zapytania Ofertowego nr FSM-2022-05-05

 

 

 

 

 

Fundacja Solidarności Międzynarodowej informuje, że w postępowaniu, którego przedmiotem jest dostawa  do magazynu w Pruszkowie cukru białego spożywczego do słodzenia zimnych i gorących napojów, przygotowywania ciast, deserów lub przetworów,  w tym: 

co najmniej 30 000 kg. w gramaturze 1 kg.  (część 1) 

co najmniej 30 000 kg. w gramaturze 25 kg.  (część 2) 

wybrano najkorzystniejszą ofertę. 

  Oferta realizacji dostawy 1 części zamówienia tj. 30 000 kg cukru w gramaturze opakowań 1 kg złożona przez Cukrohurt Sp. z o.o. ul. Karowa 22, 08-110 Siedlce; NIP:  821-22-65-954 o wartości 140 100 zł została uznana za najkorzystniejszą, spełniającą wszystkie warunki stawiane przez Zamawiającego. 

 Oferta realizacji dostawy 2 części zamówienia tj. 30 000 kg cukru w gramaturze opakowań 25 kg złożona przez Cukrohurt Sp. z o.o. ul. Karowa 22, 08-110 Siedlce; NIP:  821-22-65-954 o wartości 136 500 zł została uznana za najkorzystniejszą, spełniającą wszystkie warunki stawiane przez Zamawiającego. 

 Zapytanie ofertowe było przeprowadzone w oparciu o „Procedurę zamówień w Fundacji Solidarności Międzynarodowej na rzecz Ukrainy w sytuacji nadzwyczajnej w związku z rosyjską agresją na Ukrainie”. 

 

W załączeniu  

  1. Protokół Oceny Ofert 

 

Skip to content