Ogłoszenia

FSM-2022-05-07 Ogloszenie

 

 

 

 

 

 

Fundacja Solidarności Międzynarodowej ogłasza przetarg nieograniczony  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wybór eksperta ds. badania i analiz ukraińskiego rynku pracy.  Zamówienie będzie realizowane w ramach Programu EU4Skills na rzecz reformy szkolnictwa zawodowego na Ukrainie. 

Dokumentacja przetargu o numerze FSM-202205-07 oraz ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00166392/01 jest dostępna na stronie https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/614905 , na której jest również prowadzona procedura przetargowa. 

 

Skip to content