Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Ukraina > Program stażowy dla ukraińskich samorządowców i urzędników  

Program stażowy dla ukraińskich samorządowców i urzędników  

Ciągłe zdobywanie nowych doświadczeń i kompetencji jest niezwykle ważne w pracy urzędniczej. Wiedzą o tym pracownicy ukraińskich samorządów i administracji rządowej, którzy chcą być jak najlepiej przygotowani do działania po zakończeniu wojny z Rosją. Wesprzeć ich w tym postanowiły polskie instytucje państwowe i samorządowe oraz nasza Fundacja. 

Wizyta studyjna ukraińskich samorządowców i pracowników socjalnych, Warszawa, sierpień 2021 r.

Rozpoczęta kilka lat temu decentralizacja ukraińskiej administracji stawia sobie za cel usprawnienie funkcjonowania samorządów lokalnych oraz władz regionalnych poprzez powierzenie im szeregu zadań, za które wcześniej odpowiadały instytucje centralne. Krok ten, którego założeniem jest zbliżenie modelu działania ukraińskich instytucji do zachodnich wzorców, wiąże się z koniecznością przeszkolenia tysięcy urzędników i samorządowców (więcej o reformie decentralizacyjnej: link). Prac szkoleniowych nie był w stanie zatrzymać nawet nowy etap rosyjskiej agresji na terytorium Ukrainy.  

Perspektywiczne myślenie 

Choć działania wojenne przerwały prace nad decentralizacją ukraińskiej administracji, to jednak ich nie zakończyły. Nawet w tak trudnej sytuacji pracownicy administracji publicznej oraz lokalni samorządowcy szukają możliwości rozwoju zawodowego, aby w przyszłości dobrze sobie radzić z powierzonymi im zadaniami i funkcjami. Fundacja Solidarności Międzynarodowej postanowiła ich w tym wesprzeć poprzez organizację staży zawodowych w polskich instytucjach państwowych. 

Pomysł zorganizowania staży stał się inspiracją do ogłoszenia programu „Dobre zarządzanie”. Jego celem jest wsparcie polsko-ukraińskiej wymiany doświadczeń z zakresu funkcjonowania instytucji publicznych oraz podniesienie kwalifikacji uczestników projektu. Dzięki udziałowi w projekcie, pracownicy ukraińskiej administracji rozwiną swoje kompetencje z zakresu, między innymi, zarządzania finansami czy kadrami. Ponadto, będą mieć szansę zdobyć nowe umiejętności w obrębie organizacji prac w obszarach takich jak edukacja, obrona cywilna, pomoc społeczna i komunikacja.  

Kilkutygodniowe staże odbywać się będą w urzędach gmin, powiatów, województw, a także w sejmikach i stowarzyszeniach zajmujących się tematyką samorządową. Realizując program Fundacja będzie współpracowała ze Związkiem Miast Polskich. Wszyscy stażyści otrzymają stypendia, które pozwolą im na pokrycie kosztów pobytu w Polsce. 

Wyniki konkursu 

Ogłoszenie programu stażowego spotkało się z dużym zainteresowaniem wśród pracowników ukraińskiej administracji i samorządowców. W ciągu kilkunastu dni otrzymaliśmy aż 121 zgłoszeń z 22 obwodów Ukrainy. Poza oceną formularzy aplikacyjnych, komisja rekrutacyjna przeprowadziła także rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami. Ostatecznie do programu zakwalifikowano 22 uczestników z różnych obwodów Ukrainy, w tym z tych szczególnie dotkniętych działaniami wojennymi: donieckiego, czernihowskiego, żytomierskiego i charkowskiego.   

Przed stażystami kilka miesięcy intensywnych szkoleń w polskich instytucjach. Jesteśmy przekonani, że zdobyte w ich trakcie umiejętności i wiedza pozwolą im lepiej poradzić sobie z nowymi obowiązkami oraz wyzwaniami, które czekać ich będą w pracy po zakończeniu rosyjskiej agresji. Ponadto jesteśmy przekonani, że dzielenie się doświadczeniami i dobrymi praktykami sprzyjać będzie pogłębianiu przyjaznych polsko-ukraińskich relacji na szczeblu samorządowym. 

Więcej na temat naszych działań na rzecz ukraińskich samorządów można  przeczytać w tekście Piotra Pogorzelskiego: Ukraina. Wzmacniamy samorządy – Fundacja Solidarności Międzynarodowej (solidarityfund.pl)  

Projekt współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.  

Skip to content