Ogłoszenia

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Ogłoszenia > Wyniki Zapytania Ofertowego nr FSM-2022-04-11 

Wyniki Zapytania Ofertowego nr FSM-2022-04-11 

Fundacja Solidarności Międzynarodowej informuje, że dla usługi polegającej na doradztwie dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Mołdawii w zakresie wsparcia lepszego zarządzania instytucji oraz koordynacja 3-5 działań priorytetowych ustalonych w porozumieniu z partnerami, wybrano najkorzystniejszą ofertę.  

Oferta realizacji usługi złożona przez MACH GROUP Paweł Rutkowski ul. Machowa 174B, Pilzno, NIP 872-142-89-27 o wartości 104 000 tysięcy złotych została uznana za najkorzystniejszą, spełniającą wszystkie warunki stawiane przez Zamawiającego.

W załączeniu  

FSM-2022-04-11 Protokół Oceny Ofert

Skip to content