Zapytania ofertowe

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Zapytania ofertowe > Wyniki Zapytania Ofertowego nr FSM-2022-04-35

Wyniki Zapytania Ofertowego nr FSM-2022-04-35

 

 

 

Fundacja Solidarności Międzynarodowej informuje, że w postępowaniu na dostawę minimum 5000 apteczek IFAK z wyposażeniem medycznym do magazynu w Pruszkowie wybrano najkorzystniejszą ofertę. 

Oferta realizacji zamówienia złożona przez ZARYS International Group sp. z o.o. sp. komandytowa
ul. Pod Borem 18; 41-808 Zabrze; NIP: 648-19-97-718 o wartości 210,60 zł szt ( 1 053 000 zł za 5000 sztuk) została uznana za najkorzystniejszą, spełniającą wszystkie warunki stawiane przez Zamawiającego. 

 Zapytanie ofertowe było przeprowadzone w oparciu o „Procedurę zamówień w Fundacji Solidarności Międzynarodowej na rzecz Ukrainy w sytuacji nadzwyczajnej w związku z rosyjską agresją na Ukrainie”. 

 

W załączeniu  

Protokół Oceny Ofert 

 

 

 

 

 

Skip to content