Zapytania ofertowe

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Zapytania ofertowe > Wyniki Zapytania Ofertowego nr FSM-2022-04-32

Wyniki Zapytania Ofertowego nr FSM-2022-04-32

 

 

 

 

Fundacja Solidarności Międzynarodowej informuje, że wobec braku ofert spełniającą wszystkie warunki stawiane przez Zamawiającego Komisja Przetargowa zdecydowała o unieważnieniu postępowania. 

Zapytanie ofertowe było przeprowadzone w oparciu o „Procedurę zamówień w Fundacji Solidarności Międzynarodowej na rzecz Ukrainy w sytuacji nadzwyczajnej w związku z rosyjską agresją na Ukrainie”. 

 

W załączeniu  

Protokół Oceny Ofert 

Skip to content