Zapytania ofertowe

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Zapytania ofertowe > FSM-2022-03-03 Informacja o wyborze oferty

FSM-2022-03-03 Informacja o wyborze oferty

 

 

 

FSM-2022-03-03 Informacja o wyborze ofertyw postępowaniu na wybór firmy audytorskiej, która przeprowadzi audyt FSM pod względem zgodności z unijnymi wytycznymi na potrzeby certyfikacji pillarassessment.

Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o numerze FSM-2022-03-03 (2022/BZP 00112834/01) o udzielenie zamówienia w postępowaniu na wybór firmy audytorskiej, która przeprowadzi audyt Fundacji Solidarności Międzynarodowej pod względem zgodności z unijnymi wytycznymi na potrzeby certyfikacji pillar assessment 

Fundacja Solidarności Międzynarodowej z siedzibą w Warszawa, ul. Mysłowicka 4, zwana w dalszej części Zamawiającym, na podstawie art. art. 253 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, informuje o wyniku niniejszego postępowania.  

Oferta realizacji zamówienia złożona przez PKF Littlejohn LLP. 15 Westferry Circus, Canary Wharf
London E14 4HD, Wielka Brytania o wartości 159 563,80 PLN została uznana za najkorzystniejszą, spełniającą wszystkie warunki stawiane przez Zamawiającego. 

 

Szczegóły są dostępne w protokole Komisji Przetargowej. 

 

 

 

 

Skip to content