Zapytania ofertowe

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Zapytania ofertowe > Wyniki Zapytania Ofertowego nr FSM-2022-04-05

Wyniki Zapytania Ofertowego nr FSM-2022-04-05

 

 

 

Fundacja Solidarności Międzynarodowej informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę 150 000 litrów mydła w płynie oraz/lub 30 000 litrów szamponów wybrano najkorzystniejsze oferty na poszczególne części Zapytania Ofertowego. 

Oferta realizacji zamówienia w części 1 (150 000 litrów mydła w płynie) złożona przez POV-GOL. SP. ZO.O ul. Traktorzystów 1, 05-503 Głosków; NIP 5241025234 na kwotę 351 288 zł została uznana za najkorzystniejszą, spełniającą wszystkie warunki stawiane przez Zamawiającego. 

Oferta realizacji zamówienia w części 2 (30 000 litrów szamponu) złożona przez PCC CONSUMER PRODUCTS KOSMET sp. z o.o.; 56-120 Brzeg Dolny, ul. Henryka Sienkiewicza 4, NIP 9171154737 na kwotę 102 384 zł została uznana za najkorzystniejszą, spełniającą wszystkie warunki stawiane przez Zamawiającego. 

 Zapytanie ofertowe było przeprowadzone w oparciu o „Procedurę zamówień w Fundacji Solidarności Międzynarodowej na rzecz Ukrainy w sytuacji nadzwyczajnej w związku z rosyjską agresją na Ukrainie”. 

 W załączeniu  

  1. Protokół Oceny Ofert 

 

 

 

 

Skip to content