Oferty pracy

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Oferty pracy > Oferta pracy: specjalista/ka ds. finansowych FSM

Oferta pracy: specjalista/ka ds. finansowych FSM

Oferta nr 2022/08 

Poziom stanowiska: Specjalista/ka ds. finansowych 

Główne zadanie:  wspieranie działu finansowo-księgowego w rozliczaniu środków związanych  

z działaniami realizowanymi przez Biuro Główne Fundacji Solidarności Międzynarodowej (FSM)  

w Warszawie  

Wymiar czasu pracy: 40 godzin tygodniowo   

Warunki zatrudnienia: umowa o pracę na okres próbny (3 miesiące) z perspektywą dalszej współpracy  

Miejsce pracy: biuro FSM na warszawskim Żoliborzu (możliwość pracy częściowo zdalnej)  

W swojej pracy będziesz: 

 • Wspierać koordynatorów projektów w materii finansowo-księgowej;  
 • Weryfikować poprawność rozliczeń finansowych organizacji partnerskich; 
 • Monitorować wydatki projektowe/programowe; 
 • Przygotowywać i weryfikować sprawozdania finansowe;  
 • Planować budżety;  
 • Rozliczać zaliczki na realizację działań własnych, projektów, wizyt studyjnych;  
 • Rozliczać podróże służbowe pracowników; 
 • Utrzymywać stały kontakt z działem finansowo – księgowym FSM.  

By dobrze wykonywać swoje zadania potrzebne będą: 

 • Doświadczenie w obszarze finansowo-księgowym (szczególnie w obszarze budżetowania i rozliczania projektów ze środków publicznych i/lub europejskich), 
 • znajomość języka polskiego,  
 • znajomość języka angielskiego lub ukraińskiego/rosyjskiego pozwalająca na skuteczną komunikację w mowie i piśmie;  
 • znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i o finansach publicznych;  
 • znajomość przepisów dotyczących podróży służbowych; 
 • umiejętność zarządzania sobą w czasie i koordynacji własnych zadań;  
 • umiejętność pracy z dokumentami finansowo-księgowymi;  
 • umiejętność pracy w środowisku MS Office 365 oraz Google. 

Oferujemy:    

 • ciekawą, pełną wyzwań pracę w wiodącej w Europie organizacji, działającej na rzecz rozwoju państw Partnerstwa Wschodniego;     
 • możliwość rozwoju u boku doświadczonych współpracowników oraz dzięki zewnętrznym szkoleniom;     
 • zdobycie doświadczenia w pracy w międzynarodowym środowisku w wysoko rozwiniętej cyfrowo organizacji;    
 • sprzyjające warunki pracy i wynagrodzenie adekwatne do umiejętności oraz osiąganych rezultatów, możliwość awansu.  

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego CV najpóźniej do 24 maja 2022 r. pocztą elektroniczną na adres: praca_fsm@solidarityfund.pl z tematem wiadomości “Oferta 2022/08”.  

Nie zwlekajcie z wysyłaniem dokumentów.  Chętnie zamkniemy rekrutację wcześniej.

Fundacja odpowie jedynie na wybrane oferty. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.    

Informujemy, że zgodnie z polityką wynagrodzeń pracowników FSM, podstawowe wynagrodzenie na stanowisku specjalisty wynosi od  5600 do 7200 zł brutto.  

Oprócz podstawowego wynagrodzenia, w FSM funkcjonuje system premii oraz nagród rocznych.  

 

Klauzule związane z ochroną danych osobowych:   

Prosimy o dopisanie w tytule wiadomości mailowej numeru oferty. Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Solidarności Międzynarodowej z siedzibą w Warszawie, ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w rekrutacji (art 6 ust 1 lit.b RODO). Dane osobowe będą przetwarzane przez Fundację wyłącznie w celach niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. Dane będą przetwarzane przez okres konieczny do przeprowadzenia rekrutacji oraz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane nie będą przetwarzane przy pomocy systemów do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści danych osobowych i ich poprawiania, prawo uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych, jak również prawo żądania sprostowania danych osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie). Informujemy, że Fundacja Solidarności Międzynarodowej wyznaczyła inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem email: iod@solidarityfund.pl   

Jeżeli wyrażasz zgodę na przetwarzanie dokumentów na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Fundację, prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji przeprowadzanych przez Fundację Solidarności Międzynarodowej.   

W przypadku braku powyższej zgody, wszystkie otrzymane przez FSM dokumenty zostaną zniszczone do dnia 30 czerwca 2022.    

 

Skip to content