Zapytania ofertowe

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Zapytania ofertowe > Wyniki Zapytania Ofertowego nr FSM-2022-04-01

Wyniki Zapytania Ofertowego nr FSM-2022-04-01

 

Fundacja Solidarności Międzynarodowej informuje, że oferty TORUŃSKICH ZAKŁADÓW MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH S.A.; NIP 8790166790 zostały uznane przez Komisję Przetargową za najkorzystniejsze, spełniające wszystkie warunki stawiane przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym, którego przedmiotem jest dostawa 10 000 pieluch dziecięcych oraz 10 000 pieluch dla dorosłych do magazynu w Warszawie lub okolicach 

Zapytanie ofertowe było przeprowadzone w ramach pomocy dla ludności cywilnej Ukrainy. 

W załączeniu Protokół z Oceny Ofert 

Skip to content