Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Wyniki konkursu grantowego na rzecz Białorusi i Ukrainy

Wyniki konkursu grantowego na rzecz Białorusi i Ukrainy

 

 

 W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert w ramach Konkursu Grantowego na rzecz Białorusi i Ukrainy, Komisja Grantowa rekomendowała dofinansowanie projektów wymienionych  w załączniku.

Fundacja Solidarności Międzynarodowej dziękuje za złożone wnioski 

Z organizacjami, które otrzymały dotacje zespół Fundacji będzie kontaktował się indywidualnie. 

Lista projektów dofinansowanych, lista rankingowa pozostałych wniosków oraz lista wniosków odrzuconych z przyczyn formalnych. 

 

Skip to content