Ogłoszenia

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Ogłoszenia > Informacja o wyborze oferty w postępowaniu nr FSM-2022-03-04

Informacja o wyborze oferty w postępowaniu nr FSM-2022-03-04

Informacja o wyborze oferty w postępowaniu na dostawę komputerów osobistych przenośnych (40 sztuk) na potrzeby Fundacji Solidarności Międzynarodowej

Numer postępowania: FSM-2022-03-04
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00099384/01

Tekst: Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o numerze FSM-2022-03-024 (2022/BZP 00099384/01) o udzielenie zamówienia dostawę komputerów osobistych przenośnych (40 sztuk) na potrzeby Fundacji Solidarności Międzynarodowej.
Fundacja Solidarności Międzynarodowej z siedzibą w Warszawa, ul. Mysłowicka 4, zwana w dalszej części Zamawiającym, na podstawie art. art. 253 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, informuje o wyniku niniejszego postępowania.

Oferta realizacji zamówienia złożona przez GIGA MULTIMEDIA Eugeniusz Sienicki, 02-384 Warszawa, Włodarzewska, 65B, NIP 5261650136 została uznana za najkorzystniejszą, spełniającą wszystkie warunki stawiane przez Zamawiającego.

Szczegóły są dostępne w protokole Komisji Przetargowej.

Skip to content