Bez kategorii

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Bez kategorii > Zapytanie ofertowe: usługi logistyczno-magazynierskie i wsparcie transportu

Zapytanie ofertowe: usługi logistyczno-magazynierskie i wsparcie transportu

 Zapytanie ofertowe 

Nr FSM-2022-03-09 

Fundacja Solidarności Międzynarodowej z siedzibą w Warszawie zaprasza do złożenia oferty na realizację zapytania ofertowego, którego przedmiotem są: 

usługi logistyczno-magazynierskie i wsparcie transportu towarów w ramach pomocy humanitarnej z Polski na Ukrainę (umowa ramowa) 

Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia są usługi logistyczno-magazynierskie i wsparcie transportu towarów w ramach pomocy humanitarnej z Polski na Ukrainę (umowa ramowa) 

  1. Oczekuje się, że Wykonawca zapewni: 
  • wynajem powierzchni magazynowej w Warszawie lub okolicach (do 25 km) dla towarów kupionych w Unii Europejskiej z przeznaczeniem na pomoc humanitarną na Ukrainę 
  • rozładunek i załadunek transportów 
  • sortowanie towaru do transportu i jego inwentaryzację 
  • przygotowanie dokumentacji eksportowej (sporadycznie importowej) dla agencji celnych (koszty obsługi przez agencje celne nie wchodzą w koszt usługi), skoordynuje przyjęcie towaru z działem zakupowym Zamawiającego oraz wysyłkę towaru do magazynu na Ukrainie, w tym zarządzanie flotą samochodów ciężarowych (usługa transportowa jest zamawiana i opłacana przez Fundację Solidarności Międzynarodowej u innego Wykonawcy) 
  • ubezpieczenie towaru na czas przechowywania w magazynie oraz jego ochronę 

2. Rodzaj towaru: artykuły medyczne, sprzęt strażacki, artykuły pierwszej potrzeby w tym żywność z długim okresem przydatności oraz artykuły higieniczne  

3. Oczekuje się, że Wykonawca usługa obejmie zakres co najmniej 50 do ponad 70 transportów z pomocą humanitarną z towarami wymienionymi w pkt 1.2.  

4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty wspólnej oraz możliwość skorzystania z usług podwykonawców, o ile są oni określeni w Ofercie. 

5. Przewidywany termin realizacji usług– 01.04.2022 – 31.07. 2022   

 

Termin składania ofert 30 marca 2022 r. godz. 10.00  

 

Załączniki: 

Zapytanie ofertowe (pdf) 

Formularz oferty (WORD)

 

Skip to content