Oferty pracy

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Oferty pracy > Zatrudnimy młodszego/ą specjalistę/kę do wsparcia w prowadzeniu procesów HR

Zatrudnimy młodszego/ą specjalistę/kę do wsparcia w prowadzeniu procesów HR

Oferta nr 2022/06 

Poziom stanowiska: Młodszy/a Specjalista/ka 

Główne zadanie: wsparcie w prowadzeniu procesów HR w organizacji 

Wymiar czasu pracy: 40 godzin tygodniowo  

Warunki zatrudnienia: umowa o pracę na okres próbny (3 miesiące) z perspektywą dalszej współpracy 

Miejsce pracy: biuro FSM na warszawskim Żoliborzu (możliwość pracy częściowo zdalnej)  

 

W swojej pracy będziesz: 

 • Prowadzić podstawową dokumentację kadrową, 
 • Wspierać pracowników w dopełnieniu formalności związanym z zatrudnieniem. 
 • Wspierać prowadzone procesy rekrutacyjne, 
 • Wymyślać i współtworzyć projekty HR o zasięgu krajowym i międzynarodowym, 
 • Organizować szkolenia i spotkania integracyjne dla pracowników. 

 

By dobrze wykonywać swoje zadania potrzebne będą: 

 • Doskonała znajomość języka polskiego, 
 • Doświadczenie w realizowaniu podobnych zadań, 
 • Dobra znajomość języka rosyjskiego, ukraińskiego lub angielskiego pozwalająca na skuteczne komunikowanie się, 
 • Umiejętność pracy w środowisku MS 365 oraz Google. 

 

Poza tym: 

 • wysokie umiejętności komunikacyjne (precyzyjne komunikowanie się);  
 • dokładność i skrupulatność w realizowaniu powierzonych zadań;  
 • chęć do nauki i zaangażowania w budowaniu działu HR;  
 • energia i pomysły na rozwój pracowników i organizacji. 

 

Oferujemy:   

 • ciekawą, pełną wyzwań pracę w wiodącej w Europie organizacji, działającej na rzecz rozwoju państw Partnerstwa Wschodniego;    
 • możliwość rozwoju u boku doświadczonych współpracowników oraz dzięki zewnętrznym szkoleniom;    
 • zdobycie doświadczenia w pracy w międzynarodowym środowisku w wysoko rozwiniętej cyfrowo organizacji;   
 • sprzyjające warunki pracy i wynagrodzenie adekwatne do umiejętności oraz osiąganych rezultatów, możliwość awansu. 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie dokumentów najpóźniej do 17 kwietnia 2022 r. pocztą elektroniczną na adres: praca_fsm@solidarityfund.pl z tematem wiadomości “Oferta 2022/06”. 

Nie zwlekajcie z wysyłaniem dokumentów. Chętnie zamkniemy rekrutację wcześniej.
 

Czekamy na:  

 • Curriculum Vitae lub link do profilu w serwisie LinkedIn  
 • Krótkie, treściwe uargumentowanie, dlaczego właśnie Ciebie powinniśmy zatrudnić na to stanowisko (dokument w formacie pdf, maks. 3000 znaków)    

 

Fundacja odpowie jedynie na wybrane oferty. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.   

Informujemy, że zgodnie z polityką wynagrodzeń pracowników FSM, podstawowe wynagrodzenie na stanowisku młodszego specjalisty wynosi od 4000 do 5600 zł brutto. Oprócz podstawowego wynagrodzenia, w FSM funkcjonuje system premii oraz nagród rocznych. 

Klauzule związane z ochroną danych osobowych: 

Prosimy o dopisanie w tytule wiadomości mailowej numeru oferty. Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Solidarności Międzynarodowej z siedzibą w Warszawie, ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w rekrutacji (art 6 ust 1 lit.b RODO). Dane osobowe będą przetwarzane przez Fundację wyłącznie w celach niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. Dane będą przetwarzane przez okres konieczny do przeprowadzenia rekrutacji oraz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane nie będą przetwarzane przy pomocy systemów do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści danych osobowych i ich poprawiania, prawo uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych, jak również prawo żądania sprostowania danych osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie). Informujemy, że Fundacja Solidarności Międzynarodowej wyznaczyła inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem email: iod@solidarityfund.pl 

 

Jeżeli wyrażasz zgodę na przetwarzanie dokumentów na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Fundację, prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji przeprowadzanych przez Fundację Solidarności Międzynarodowej.   

W przypadku braku powyższej zgody, wszystkie otrzymane przez FSM dokumenty zostaną zniszczone do dnia 30 maja 2022.   

 

Skip to content