Ogłoszenia

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Ogłoszenia > Informacja o wyborze oferty – wybór eksperta

Informacja o wyborze oferty – wybór eksperta

 

 

 

Wybór eksperta ds. strategicznego planowania rozwoju szkolnictwa zawodowego w regionach Ukrainy i powiązania szkolnictwa zawodowego z potrzebami rynku pracy Ukrainy. Zamówienie jest udzielane w ramach Programu EU4Skills na rzecz reformy szkolnictwa zawodowego na Ukrainie.

Postępowanie nr FSM-202201-02 (2022/BZP 00032932/01) w Programie EU4Skills na rzecz reformy szkolnictwa zawodowego na Ukrainie. 

 

Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o numerze FSM-2022-01-02 (2022/BZP 00032932/01) o udzielenie zamówienia publicznego na wybór eksperta ds. strategicznego planowania rozwoju szkolnictwa zawodowego w regionach Ukrainy i powiązania szkolnictwa zawodowego z potrzebami rynku pracy Ukrainy. Zamówienie jest udzielane w ramach Programu EU4Skills na rzecz reformy szkolnictwa zawodowego na Ukrainie.  

Fundacja Solidarności Międzynarodowej z siedzibą w Warszawa, ul. Mysłowicka 4, zwana w dalszej części Zamawiającym, na podstawie art. art. 253 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, informuje o wyniku niniejszego postępowania.  

Szczegóły są dostępne w protokole Komisji Przetargowej. 

Skip to content