Ogłoszenia

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Ogłoszenia > Zapytanie Ofertowe nr FSM-2022-02-01 

Zapytanie Ofertowe nr FSM-2022-02-01 

Zapytanie Ofertowe 

Nr FSM-2022-02-01 

Fundacja Solidarności Międzynarodowej z siedzibą w Warszawie zaprasza zainteresowane podmioty do złożenia oferty na realizację zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest  

zakup usługi polegającej na koordynacji i opiece merytorycznej nad realizacją wizyt ukraińskich nauczycieli w Polsce w ramach programu EU4Skills. 

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną do dnia 18 lutego 2022 r. do godziny 10.00 CET z tytułem „Oferta dot. zamówienia FSM-2022-02-01” na adres: przetargi@solidarityfund.pl 

Załączniki:  

 

Skip to content