Ogłoszenia

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Ogłoszenia > Informacja na temat planowanego konkursu na rzecz Białorusi

Informacja na temat planowanego konkursu na rzecz Białorusi

Fundacja Solidarności Międzynarodowej informuje o planowanym konkursie grantowym, którego celem będzie wsparcie społeczeństwa białoruskiego w jego dążeniu do wolności, demokracji i pełnej niepodległości. Poniżej podajemy wstępne informacje na temat planowanych działań. Mamy nadzieję, że umożliwi to wszystkim zainteresowanym podmiotom przygotowanie koncepcji wniosków projektowych.

INFORMACJE NA TEMAT PLANOWANEGO KONKURSU:

Konkurs jest kontynuacją wsparcia udzielanego w 2020 r. w ramach pakietu pomocowego „Solidarni z Białorusią” i organizowany jest w ramach programu Wsparcie Demokracji 2022, realizowanego w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Do konkursu będą mogły przystąpić zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w szczególności stowarzyszenia i fundacje, oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

Każdy podmiot uprawniony do udziału w konkursie będzie mógł złożyć samodzielnie maksymalnie jeden wniosek, określając priorytet główny i priorytet pomocniczy, oraz złożyć jedną ofertę wspólną z inną organizacją/organizacjami.

Realizacja dofinansowanych projektów: od 1 stycznia 2022 r. (istnieje możliwość refundacji kosztów poniesionych przed podpisaniem umowy) do 30 listopada 2022 r.

Szczegółowe informacje mamy nadzieję przekazać jeszcze w lutym.

Jeśli chcą Państwo otrzymać powiadomienie o ogłoszeniu konkursu – prosimy podać adres mailowy TUTAJ.

Serdecznie zapraszamy do udziału i liczymy na owocną współpracę!

 

Skip to content