Oferty pracy

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Oferty pracy > Zatrudnimy specjalistę/kę ds. komunikacji

Zatrudnimy specjalistę/kę ds. komunikacji

Oferta nr 2022/04 

Poziom stanowiska: Specjalista/ka 

Główne zadanie: prowadzenie komunikacji i promocji działalności FSM 

Wymiar czasu pracy: 40 godzin tygodniowo  

Warunki zatrudnienia: umowa o pracę na okres próbny (3 miesiące) z perspektywą dalszej współpracy 

Miejsce pracy: biuro FSM na warszawskim Żoliborzu (możliwość pracy częściowo zdalnej)  

 

W swojej pracy będziesz: 

 • Zarządzać kanałami komunikacyjnymi FSM: www, FB, Twitter, Instagram 
 • Tworzyć (a także zlecać tworzenie) i publikować treści na ww. kanałach 
 • Zlecać tworzenie materiałów promocyjnych (zamawianie gadżetów itd.) i odpowiadać za identyfikację wizualną FSM 
 • Pilnować wywiązywania się ze zobowiązań dot. komunikacji, zawartych w naszych umowach grantowych 

 

Na poziomie strategicznym będziesz:  

 • Tworzyć strategię komunikacyjną organizacji 
 • Dbać o zgodną ze strategią komunikację na kanałach komunikacyjnych organizacji 

 

Z kim będziesz współpracować?  

 • z Zarządem organizacji – aby doskonale rozumieć naszą misję i wesprzeć nas w opowieści o niej, 
 • z koordynatorami projektów w Polsce, Ukrainie, Mołdawii i Gruzji – aby poznać naszą pracę na co dzień i umieć o tym opowiedzieć polskiemu odbiorcy i naszym donatorom, 
 • z osobami odpowiedzialnymi za komunikację w naszych oddziałach – aby wiedzieć, co się dzieje, i planować komunikację,  
 • z pionem wsparcia w Warszawie – działamy w oparciu o liczne procedury i zasadę transparentności, a to oznacza wiele wymogów dot. publikacji, np. ofert współpracy na naszej stronie, 
 • z zespołem IT i bezpieczeństwa – by mieć pewność, że wszystkie nasze kanały komunikacyjne są odpowiednio zabezpieczone,  
 • z profesjonalną redaktor – bo zależy nam na jakości tworzonych treści i nie traktujemy interpunkcji jako wroga.   

Sam wiesz najlepiej, jakich kompetencji potrzebujesz, by odnaleźć się w tej roli.  

 

Dla nas ważne są:  

 • Znajomość języków obcych – nasi pracownicy i współpracownicy mówią po polsku, angielsku, rosyjsku, ukraińsku, rumuńsku, gruzińsku i białorusku. Jeśli znasz polski, a do tego angielski albo rosyjski, to dasz radę porozmawiać z naszymi koordynatorami, a to niezbędny warunek, by u nas pracować. Jeśli znasz jeszcze któryś z wymienionych języków, to jest to Twoja dodatkowa zaleta.   
 • Ciekawość świata i kreatywność – wierzymy, że to, co robimy, jest ważne i chcemy, by inni też mogli się o tym dowiedzieć i sami przekonać, dlaczego tak sądzimy.   
 • Doskonała znajomość języka polskiego – będziesz pracować w Biurze Głównym i komunikować się z polskim odbiorcą.  
 • Dążenie do doskonałości – bo lubimy, gdy nasi pracownicy rozwijają się razem z nami.   

 

Oferujemy:   

 • ciekawą pracę w wiodącej w Europie organizacji, działającej na rzecz rozwoju państw Partnerstwa Wschodniego;    
 • możliwość rozwoju u boku doświadczonych współpracowników oraz dzięki zewnętrznym szkoleniom i przy wsparciu działu HR;    
 • zdobycie doświadczenia w pracy w międzynarodowym środowisku w wysoko rozwiniętej cyfrowo organizacji;   
 • sprzyjające warunki pracy i wynagrodzenie adekwatne do umiejętności oraz osiąganych rezultatów, możliwość awansu. 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie dokumentów najpóźniej do 13 lutego 2022 r. pocztą elektroniczną na adres: praca_fsm@solidarityfund.pl z tematem wiadomości “Oferta 2022/04”. 

Prosimy, nie zwlekajcie z wysyłaniem dokumentów! Chętnie zamkniemy rekrutację wcześniej.
 

Czekamy na:  

 • Curriculum Vitae lub link do profilu w serwisie LinkedIn  
 • Krótkie, treściwe uargumentowanie, dlaczego właśnie Ciebie powinniśmy zatrudnić na to stanowisko (dokument w formacie pdf, maks. 3000 znaków)    

Fundacja odpowie jedynie na wybrane oferty. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.   

Informujemy, że zgodnie z polityką wynagrodzeń pracowników FSM, podstawowe wynagrodzenie na stanowisku specjalisty wynosi od 5500 do 6500 zł brutto.   

 

Klauzule związane z ochroną danych osobowych: 

Prosimy o dopisanie w tytule wiadomości mailowej numeru oferty. Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Solidarności Międzynarodowej z siedzibą w Warszawie, ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w rekrutacji (art 6 ust 1 lit.b RODO). Dane osobowe będą przetwarzane przez Fundację wyłącznie w celach niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. Dane będą przetwarzane przez okres konieczny do przeprowadzenia rekrutacji oraz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane nie będą przetwarzane przy pomocy systemów do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści danych osobowych i ich poprawiania, prawo uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych, jak również prawo żądania sprostowania danych osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie). Informujemy, że Fundacja Solidarności Międzynarodowej wyznaczyła inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem email: iod@solidarityfund.pl 

 

Jeżeli wyrażasz zgodę na przetwarzanie dokumentów na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Fundację, prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji przeprowadzanych przez Fundację Solidarności Międzynarodowej.   

W przypadku braku powyższej zgody, wszystkie otrzymane przez FSM dokumenty zostaną zniszczone do dnia 30 kwietnia 2022.   

 

Skip to content