Zapytania ofertowe

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Zapytania ofertowe > Fundacja Solidarności Międzynarodowej ogłasza przetarg nieograniczony

Fundacja Solidarności Międzynarodowej ogłasza przetarg nieograniczony

Fundacja Solidarności Międzynarodowej ogłasza przetarg nieograniczony  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wybór eksperta ds. strategicznego planowania rozwoju szkolnictwa zawodowego w regionach Ukrainy i powiązania szkolnictwa zawodowego z potrzebami rynku pracy Ukrainy. Zamówienie jest udzielane w ramach Programu EU4Skills na rzecz reformy szkolnictwa zawodowego na Ukrainie. 

Dokumentacja przetargu o numerze FSM-2022-01-02 oraz ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr  2022/BZP 00032932/01 jest dostępna na stronie Postępowanie: ekspert ds. strategicznego planowania rozwoju szkolnictwa zawodowego w regionach Ukrainy i powiązania szkolnictwa zawodowego z potrzebami rynku pracy Ukrainy – Platforma Zakupowana której jest również prowadzona procedura przetargowa. 

Skip to content