Ogłoszenia

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Ogłoszenia > Informacja o wyborze oferty – wybór eksperta ds. narzędzi i metodyki realizacji orientacji zawodowej w szkolnictwie w ramach Programu EU4Skills na rzecz reformy szkolnictwa zawodowego na Ukrainie

Informacja o wyborze oferty – wybór eksperta ds. narzędzi i metodyki realizacji orientacji zawodowej w szkolnictwie w ramach Programu EU4Skills na rzecz reformy szkolnictwa zawodowego na Ukrainie

Postępowanie nr FSM-2021-12-02 (2021/BZP 00317604/01) w Programie EU4Skills na rzecz reformy szkolnictwa zawodowego na Ukrainie. 

Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o numerze FSM-2021-12-02 (2021/BZP 00317604/01) o udzielenie zamówienia publicznego na wybór eksperta ds. narzędzi i metodyki realizacji orientacji zawodowej w szkolnictwie w ramach Programu EU4Skills na rzecz reformy szkolnictwa zawodowego na Ukrainie.  

Fundacja Solidarności Międzynarodowej z siedzibą w Warszawa, ul. Mysłowicka 4, zwana w dalszej części Zamawiającym, na podstawie art. art. 253 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, informuje o wyniku niniejszego postępowania.  

Szczegóły są dostępne w protokole Komisji Przetargowej.

Skip to content