Oferty pracy

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Oferty pracy > Zespół Wsparcia Przedstawicielstw poszukuje specjalisty/ki (Mołdawia i Armenia)

Zespół Wsparcia Przedstawicielstw poszukuje specjalisty/ki (Mołdawia i Armenia)

Oferta nr 2022/01             

                                       

Główne zadanie: wsparcie projektów realizowanych przez Przedstawicielstwa FSM oraz realizacja innych działań prowadzonych zagranicą

Wymiar czasu pracy: 40 godzin tygodniowo

Warunki zatrudnienia: umowa o pracę na okres próbny (3 miesiące) z perspektywą dalszej współpracy 

Miejsce pracy: biuro FSM na warszawskim Żoliborzu (możliwość pracy częściowo zdalnej)

Zadania:

 • realizacja zadań w ramach projektu ochrony ludności w Mołdawii wdrażanego przez Przedstawicielstwo FSM w Kiszyniowie;
 • wsparcie innych wybranych projektów realizowanych przez Przedstawicielstwo FSM w Mołdawii (monitoring merytoryczny, zatrudnianie ekspertów, monitoring i raportowanie wydatków poniesionych po stronie polskiej) oraz realizacja wybranych zadań dotyczących działań w Armenii (w tym podróże służbowe);
 • wsparcie działań fundraisingowych Przedstawicielstw (przygotowywanie wniosków grantowych);
 • organizacja wspólnych szkoleń dla Przedstawicielstw.

Nasze wymagania:

 • dobra znajomość języków angielskiego oraz rosyjskiego pozwalająca na ustne i pisemne komunikowanie się (mile widziana znajomość jęz. rumuńskiego),
 • doświadczenie we współpracy z krajami Partnerstwa Wschodniego i dobra znajomość realiów krajów PW (mile widziana zwłaszcza znajomość realiów Mołdawii),
 • 2-letnie doświadczenie w koordynacji projektów międzynarodowych (w tym doświadczenie w rozliczaniu projektów),
 • bardzo dobra znajomość MS Office.

Niezbędne kompetencje:

 • duże zdolności organizacyjne, 
 • umiejętność pracy w zróżnicowanym kulturowo zespole, 
 • elastyczność, umiejętność dostosowywania się do zmian. 

Oferujemy:

 • stabilną pracę w wiodącej w Europie organizacji działającej na rzecz rozwoju państw Partnerstwa Wschodniego;
 • możliwość rozwoju u boku doświadczonych współpracowników oraz dzięki zewnętrznym szkoleniom i przy wsparciu działu HR;  
 • zdobycie doświadczenia w pracy w międzynarodowym środowisku w wysoko rozwiniętej cyfrowo organizacji;
 • sprzyjające warunki pracy i wynagrodzenie adekwatne do umiejętności oraz osiąganych rezultatów, możliwość awansu;

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie dokumentów najpóźniej do 19 stycznia 2022 r. pocztą elektroniczną na adres: praca_fsm@solidarityfund.pl z tematem wiadomości “Oferta 2022/01”

Czekamy na: 

 • Curriculum Vitae lub link do profilu w serwisie LinkedIn,
 • Krótkie, treściwe uargumentowanie, dlaczego właśnie Ciebie powinniśmy zatrudnić na to stanowisko (dokument w formacie pdf, maks. 3000 znaków)  

Fundacja odpowie jedynie na wybrane oferty. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Informujemy, że zgodnie z polityką wynagrodzeń pracowników FSM, podstawowe wynagrodzenie na stanowisku specjalisty wynosi od 5500 do 6500 zł brutto. 

 

Klauzule związane z ochroną danych osobowych:

Prosimy o dopisanie w tytule wiadomości mailowej numeru oferty. Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Solidarności Międzynarodowej z siedzibą w Warszawie, ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w rekrutacji (art 6 ust 1 lit.b RODO). Dane osobowe będą przetwarzane przez Fundację wyłącznie w celach niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. Dane będą przetwarzane przez okres konieczny do przeprowadzenia rekrutacji oraz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane nie będą przetwarzane przy pomocy systemów do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści danych osobowych i ich poprawiania, prawo uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych, jak również prawo żądania sprostowania danych osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie). Informujemy, że Fundacja Solidarności Międzynarodowej wyznaczyła inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem email: iod@solidarityfund.pl

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie dokumentów na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Fundację, prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji przeprowadzanych przez Fundację Solidarności Międzynarodowej.

W przypadku braku powyższej zgody, wszystkie otrzymane przez FSM dokumenty zostaną zniszczone do dnia 30 kwietnia 2022.

Skip to content