Oferty pracy

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Oferty pracy > Specjalista w zespole Compliance

Specjalista w zespole Compliance

Oferta nr 2022/02  

            

Główne zadanie: zapewnienie przestrzegania przez biuro główne FSM reguł zgodnych z systemami prawnymi i wewnętrznymi uregulowaniami

Wymiar czasu pracy: 40 godzin tygodniowo  

Warunki zatrudnienia: umowa o pracę na okres próbny (3 miesiące) z perspektywą dalszej współpracy  

Miejsce pracy: biuro FSM na warszawskim Żoliborzu (możliwość pracy częściowo zdalnej)

 

Zadania:  

 • Wspieranie kierownictwa Fundacji w podejmowaniu decyzji poprzez weryfikację ich zgodności z prawem polskim, przyjętymi standardami i uregulowaniami wewnętrznymi Fundacji;
 • Konsultacje z kancelarią prawną obsługującą Fundację w bieżących sprawach związanych z realizacją projektów i działalnością biura głównego;
 • Monitoring prawodawstwa dotyczącego poszczególnych aspektów działalności Fundacji na gruncie prawa polskiego;
 • Przygotowywanie wzorców umów we współpracy z odpowiednimi zespołami merytorycznymi i administracyjnymi biura głównego;
 • Prowadzenie rejestrów dokumentacji dla biura głównego;
 • Wsparcie przy realizacji zamówień publicznych biura głównego;

Nasze wymagania:  

 • Wykształcenie wyższe humanistyczne, preferowane prawnicze;
 • Bardzo dobra znajomość przepisów prawa zamówień publicznych oraz fundacji;
 • rok doświadczenia na podobnym stanowisku (z podobnym zakresem zadań);
 • Udokumentowane doświadczenie w tworzeniu umów z zakresu prawa cywilnego, regulaminów, procedur wewnętrznych;
 • Dobra znajomość języka angielskiego (na poziomie min. B2);
 • Mile widziane: znajomość języka rosyjskiego na poziomie umożliwiającym komunikację oraz rozumienie dokumentów.

Niezbędne kompetencje: 

 • Komunikatywność, umiejętność jasnego tłumaczenia zawiłości prawnych;
 • Spostrzegawczość i uważność;
 • Uczciwość.

Oferujemy:  

 • stabilną pracę w wiodącej w Europie organizacji działającej na rzecz rozwoju państw Partnerstwa Wschodniego;
 • możliwość rozwoju u boku doświadczonych współpracowników i przełożonych oraz dzięki zewnętrznym szkoleniom i przy wsparciu działu HR; 
 • zdobycie doświadczenia w pracy w międzynarodowym środowisku w wysoko rozwiniętej cyfrowo organizacji;
 • sprzyjające warunki pracy i wynagrodzenie adekwatne do umiejętności oraz osiąganych rezultatów, możliwość awansu;

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie dokumentów – najpóźniej do 13 lutego 2022 r. pocztą elektroniczną na adres: praca_fsm@solidarityfund.pl  z tematem wiadomości “Oferta 2022/02”

Czekamy na:  

 • Curriculum Vitae (lub link do profilu LinkedIn) 
 • Krótkie, treściwe uargumentowanie, dlaczego właśnie Ciebie powinniśmy zatrudnić na to stanowisko (dokument w formacie pdf, maks. 3000 znaków) 

Fundacja odpowie jedynie na wybrane oferty. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.  

Informujemy, że zgodnie z polityką wynagrodzeń pracowników FSM, podstawowe wynagrodzenie na stanowisku specjalisty mieści się w granicach od 5500 do 6500 zł brutto.  

 

Klauzule związane z ochroną danych osobowych: 

 Prosimy o dopisanie w tytule wiadomości mailowej numeru oferty. Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Solidarności Międzynarodowej z siedzibą w Warszawie, ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w rekrutacji (art 6 ust 1 lit.b RODO). Dane osobowe będą przetwarzane przez Fundację wyłącznie w celach niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. Dane będą przetwarzane przez okres konieczny do przeprowadzenia rekrutacji oraz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane nie będą przetwarzane przy pomocy systemów do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści danych osobowych i ich poprawiania, prawo uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych, jak również prawo żądania sprostowania danych osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie). Informujemy, że Fundacja Solidarności Międzynarodowej wyznaczyła inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem email: iod@solidarityfund.pl

 

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie dokumentów na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Fundację, prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji przeprowadzanych przez Fundację Solidarności Międzynarodowej.

W przypadku braku powyższej zgody, wszystkie otrzymane przez FSM dokumenty zostaną zniszczone do dnia 30 kwietnia 2022.  

Skip to content