Oferty pracy

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Oferty pracy > Poszukujemy młodszego specjalisty do wsparcia kierownika programowego FSM  

Poszukujemy młodszego specjalisty do wsparcia kierownika programowego FSM  

Oferta nr 2021/09 

Stanowisko: Młodszy/a Specjalista/ka  

Główne zadanie: wsparcie kierownika programowego FSM  

Wymiar czasu pracy: 40 godzin tygodniowo   

Warunki zatrudnienia: umowa o pracę na okres próbny (3 miesiące) z perspektywą dalszej współpracy  

Miejsce pracy: Biuro FSM w Warszawie (częściowo zdalnie)  

Data rozpoczęcia pracy: do ustalenia 

 

Zakres zadań:   

 • wsparcie organizacji przez FSM udziału polskich obserwatorów w międzynarodowych misjach obserwacyjnych wyborów; 
 • praca przy realizacji programów ukraińskich dotyczących edukacji i samorządności lokalnej; 
 • utrzymywanie kontaktów roboczych z organizacjami partnerskimi; 
 • przygotowywanie – pod kierunkiem kierownika programowego – sprawozdań merytorycznych oraz finansowych. 

   

Wymagania i umiejętności:   

 • doskonała znajomość języka polskiego w mowie i piśmie;  
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego; 
 • znajomość języka ukraińskiego i/lub rosyjskiego pozwalająca na skuteczne komunikowanie się;    
 • ukończone studia co najmniej na poziomie licencjata; 
 • umiejętność pracy w środowisku MS Office 365 (zwłaszcza Excel) oraz Google.   

   

  Dodatkowe atuty:   

  • doświadczenie w realizacji projektów w państwach Partnerstwa Wschodniego;  
  • doświadczenie w organizacji wydarzeń typu szkolenia/seminaria/konferencje/wizyty  studyjne; 
  • umiejętność sporządzania raportów merytorycznych i/lub finansowych;   
  • prawo jazdy kategorii B.   

    

   Oferujemy:   

   • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego pod okiem eksperta w dziedzinie zarządzania projektami; 
   • niezwykle ciekawą pracę przy programach FSM na rzecz państw Partnerstwa Wschodniego;   
   • pracę w kreatywnym i doświadczonym zespole, w instytucji wysoko rozwiniętej cyfrowo;  
   • wyjazdy służbowe do państw Partnerstwa Wschodniego;  
   • wynagrodzenie adekwatne do umiejętności oraz osiąganych rezultatów.   

   Zachęcamy do niezwłocznego składania ofert, nie później niż do 30 grudnia 2021 roku. Oferty będą weryfikowane na bieżąco – zastrzegamy sobie możliwość wcześniejszego zamknięcia naboru. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie pocztą elektroniczną na adres: praca_fsm@solidarityfund.pl  następujących dokumentów:   

   • Curriculum Vitae,  
   • Listu motywacyjnego (maks. 3000 znaków).  

    

   Informujemy, że zgodnie z polityką wynagrodzeń FSM, wynagrodzenie na stanowisku młodszego specjalisty wynosi od 3500 do 5000 zł brutto. 

   Fundacja odpowie jedynie na wybrane oferty. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.   

   Klauzule związane z ochroną danych osobowych:   

   Prosimy o dopisanie w tytule wiadomości mailowej numeru oferty. Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Solidarności Międzynarodowej z siedzibą w Warszawie, ul. Wołodyjowskiego 69a, 02-724 Warszawa. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w rekrutacji (art.6 ust 1 lit.b RODO). Dane osobowe będą przetwarzane przez Fundację wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. Dane będą przetwarzane przez okres konieczny dla przeprowadzenia rekrutacji oraz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane nie będą przetwarzane przy pomocy systemów do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści danych osobowych i ich poprawiania, prawo uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych, jak również prawo żądania sprostowania danych osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, w którym zostały zebrane. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie). Informujemy, że Fundacja Solidarności Międzynarodowej wyznaczyła inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem email: iod@solidarityfund.pl.   

   Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie dokumentów na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Fundację, prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji przeprowadzanych przez Fundację Solidarności Międzynarodowej.   

   W przypadku braku powyższej zgody, wszystkie otrzymane przez FSM dokumenty zostaną zniszczone do 28  lutego 2022 roku.   

   Skip to content