Ogłoszenia

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Ogłoszenia > Unieważnienie zapytania ofertowego 

Unieważnienie zapytania ofertowego 

Informacja o wynikach postępowania dot. zapytania ofertowego nr  FSM-2021-08-02

Informacja o wynikach postępowania ofertowego, którego przedmiotem była realizacja usługi polegającej na ewaluacji ex-post działań realizowanych przez Fundację Solidarności Międzynarodowej na rzecz reformy polityki społecznej na Ukrainie.

Uprzejmie informujemy, że w wymaganym terminie nie wpłynęła żadna oferta, w związku z tym zapytanie ofertowe nr FSM-2021-08-02 ogłoszone przez Fundację Solidarności Międzynarodowej zostało unieważnione.

Skip to content