Ogłoszenia

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Ogłoszenia > Zaproszenie do składania oferty 

Zaproszenie do składania oferty 

Zapytanie ofertowe nr FSM-2021-08-02 

Fundacja Solidarności Międzynarodowej z siedzibą w Warszawie zaprasza zainteresowane podmioty do złożenia oferty na realizację zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest 

realizacja usługi polegającej na ewaluacji ex-post działań realizowanych przez Fundację Solidarności Międzynarodowej na rzecz reformy polityki społecznej na Ukrainie.  

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną do dnia 26 sierpnia 2021 roku do godziny 10.00 CET z tytułem „Oferta dot. zamówienia FSM-2021-08-12” na adres: przetargi@solidarityfund.pl 

Załączniki: 

Skip to content